Album

Pinnacle Studio image001 Album

Část Nahrané video v albu. Klepnutím na záložky na levé straně alba získáte přístup k materiálu v dalších částech.

Zdrojový materiál, který potřebujete k vytváření filmu, je uložen v různých částech alba. Tyto části jsou přístupné pomocí záložek:

Pinnacle Studio 049 album tab   video scenes AlbumNahrané video: Tato část obsahuje vaše videozáznamy. Podporované formáty video souborů jsou: avi, mpg, mpeg, mod, mp2, mp4, m2ts, tod, m1v, m2v, mpv a wmv. Soubory můžete otevírat a jejich náhledy můžete zobrazovat přímo nebo je můžete načíst do alba, kde jsou scény znázorněny pomocí ikon s miniaturami. Chcete-li některé scény použít ve filmu, přetáhněte jejich ikony do okna Film. Viz část Nahrané video.

Pinnacle Studio 050 album tab   transitions AlbumPřechody: Tato část alba obsahuje stmívání a roztmívání (fade in/out), prolnutí (dissolve), posunutí (slide) a další typy přechodů včetně propracovaných přechodů Hollywood FX. Chcete-li použít přechod, umístěte jej vedle videoklipu nebo mezi videoklip a grafiku v okně Film. Viz část Přechody.

Pinnacle Studio 050 album tab   themes AlbumTémata: Téma v aplikaci Studio je sada odpovídajících šablon. Šablony můžete použít k vytvoření efektivních sekvencí, které kombinují vaše video a statické obrázky s integrovanými animacemi a efekty. Viz část Témata.

Pinnacle Studio 050 album tab   titles AlbumTitulky: Tato část obsahuje editovatelné titulky, které můžete překrýt přes video nebo použít jako grafiku na celou obrazovku. Můžete vytvořit vlastní titulky od začátku nebo použít či přizpůsobit některé z nabízených titulků. Aplikace Studio umožňuje vytváření rolovacích a plovoucích titulků a použití mnoha typografických efektů. Viz část Titulky.

Pinnacle Studio 050 album tab   photos AlbumFotografie a uložené snímky: Tato část obsahuje fotografie, rastrové obrázky a uložené snímky videa. Tyto obrázky můžete použít na celou obrazovku nebo je překrýt přes hlavní video. Aplikace Studio podporuje většinu standardních obrazových formátů souborů: gif, jpg, jpeg, pcx, psd, tga, tif, wmf a png. Viz část Fotografie a uložené snímky.

Pinnacle Studio 051 album tab   menus AlbumMenu disku: Aplikace Studio poskytuje širokou nabídku menu kapitol, která můžete použít při vytváření disků DVD, VCD a S‑VCD. Menu můžete použít beze změn, upravit je nebo vytvořit vlastní. Viz část Menu disku.

Pinnacle Studio 051 album tab   sound effects AlbumZvukové efekty: Aplikace Studio nabízí množství zvukových souborů ve vysoké kvalitě. Můžete také použít soubory, které jste nahráli sami nebo získali z jiných zdrojů. Podporovány jsou soubory ve formátu: wav, mp3, mpa, m4a, wma, avi a ac3. Viz část Zvukové efekty.

Pinnacle Studio 051 album tab   music AlbumHudba: Do této části alba můžete umístit hudební soubory uložené na pevném disku počítače a pak je z tohoto umístění používat.  Podporovány jsou soubory ve formátu: wav, mp3, avi, mpa a wma. Viz část Hudba.

Použití alba

Každá část alba obsahuje tolik stránek, kolik je potřeba k zobrazení ikon představujících položky v příslušné části. V pravé horní části každé stránky alba je zobrazeno aktuální číslo stránky a celkový počet stránek v dané části. Klepnutím na šipky můžete přecházet mezi stránkami vpřed nebo vzad.

Pinnacle Studio image010 Album

Náhled všech typů obsahu alba můžete jednoduše zobrazit klepnutím na ikonu.

Zdrojové složky obsahu alba

Ikony scén v režimu Scény části Nahrané video jsou vytvořeny ze souboru s nahraným videem, zatímco ikony v části Přechody pocházejí z aplikace Studio.

Ikony v každé z dalších pěti částí alba, např. režimu Soubory v části alba Nahrané video jsou odlišné: představují soubory, které se nacházejí v určité složce na disku. Každé z těchto částí (Titulky, Obrázky, Menu disku, Zvukové efekty a Hudba) je přiřazena výchozí složka, podle potřeby však můžete vybrat i jinou požadovanou složku.

Pinnacle Studio image011 Album

Ikony v části Titulky představují soubory uložené ve vybrané zdrojové složce na pevném disku. Rozevírací seznam v horní části stránky alba umožňuje vybrat v nainstalované složce Titulky položku Standardní titulky nebo Moje titulky. Mohou být uvedeny také ostatní složky nainstalovaných titulků. Tlačítko složky vedle seznamu umožňuje provést hledání v jiném umístění na pevném disku. Část Menu disku lze použít podobným způsobem.

Zdrojová složka obsahu dané části je uvedena v levé horní části stránky alba vedle malého tlačítka Slož
ka
Pinnacle Studio 053 album folder button Album. Chcete-li změnit zdrojovou složku aktuální části, vyberte ji z rozevíracího nebo standardního seznamu nebo klepněte na toto tlačítko, přejděte do jiné složky v počítači a vyberte libovolný soubor. Vybraný soubor bude v nově obsazené části alba zvýrazněn.

V některých částech alba je k dispozici také tlačítko Nadřazená složka Pinnacle Studio 053 album parent button Album, které usnadňuje procházení skupinou adresářů obsahujících požadované multimediální soubory.

V části Videoscény a statické obrazy Alba se nachází ještě tlačítko Pinnacle Studio 053 album import media button Album, které odkazuje na dialog Importovat média.

ð Část Nahrané video

ð Část Přechody

ð Část Témata nástroje Montage®

ð Část Titulky

ð Část Obrázky

ð Část Menu disku

ð Část Zvukové efekty

ð Část Hudba

Album