Část Menu disku

Pinnacle Studio 076 album tab   menus Část Menu diskuTato část alba obsahuje sbírku menu navržených výtvarníky a určených k vytváření disků VCD, S‑VCD a DVD. Menu v aplikaci Studio jsou ve skutečnosti specializované titulky. Lze je vytvářet a editovat v editoru titulků a uložit z editoru do složky na disku nebo vložit přímo do filmu.

Stejně jako videoscény a další obrazové efekty jsou menu disku použitá ve filmu označena v albu pomocí zeleného zaškrtnutí.

Klepnutím zde získáte další informace týkající se použití menu disku ve filmu.

Složka Menu disku: Ikony v části Menu disku představují soubory ve složce, která je uvedena v záhlaví každé levé stránky v této části. Menu můžete do této části přidat uložením do této složky. Jako zdroj této části můžete vybrat i jinou složku.

Symbol pohyblivého pozadí: Některá menu, která jsou součástí aplikace Studio, využívají jako pozadí namísto statického obrazu pohyblivé video. Taková menu můžete také sami vytvářet. S použitím pohyblivého pozadí získá dokončený disk profesionální vzhled.

Dostupnost: Funkce pohyblivého pozadí je k dispozici pouze v aplikaci Studio Plus. Informace o vytváření nebo odstraňování pohyblivého pozadí naleznete v části Přidání pohyblivého pozadí.

Menu s pohyblivým pozadím jsou označena malým symbolem Pinnacle Studio 076 motion background symbol Část Menu disku v pravém dolním rohu ikony alba.

Získávání dalších menu disku

Vedle menu disku nainstalovaných s aplikací Studio jsou k dispozici další menu, které je možné zakoupit na webu společnosti Pinnacle. Další informace o zakoupení prémiového obsahu aplikace Studio naleznete v kapitole Rozšíření aplikace Studio.

Část Menu disku