Část Nahrané video

Pinnacle Studio 054 album tab   video scenes Část Nahrané videoV části alba Nahrané video, která obsahuje nahrané nezpracované záznamy, začíná vlastní proces editace. Prvním krokem typické tvorby filmu bude pravděpodobně přetažení některých scén z alba do okna Film.

Scény jsou v albu zobrazeny v pořadí, v jakém byly nahrány. Toto pořadí nelze změnit, neboť je dáno základním nahraným souborem, scény však můžete přidávat do filmu v libovolném pořadí. Podobně platí, že scény alba nemůžete trimovat (zkracovat), ale jako klip ve filmu můžete použít libovolnou část scény.

Režim Soubory a režim Scény

Proces volby příslušné videoscény pro film se skládá ze dvou kroků. Nejdříve je nutné procházením paměťového zařízení, obvykle se jedná o připojený pevný disk, vybrat soubor s videem, který obsahuje požadovanou scénu.

Potom ze scén, které zvolený soubor obsahuje, vyberte tu, která vás zajímá. Chcete-li procházet soubor s videem v části alba Nahrané video, klepněte na přepínač Soubory umístěný v pravé horní části stránky alba.

Pinnacle Studio image002 Část Nahrané video

Po volbě režimu Soubory v části alba Nahrané video procházejte složky a soubory s videem uložené v počítači. Chcete-li přepnouí do režimu Scény, poklepejte na soubor s videem nebo klepněte na přepínač Scény.

Možnosti zobrazení

Oba režimy Soubory i Scény podporují více možností zobrazení umožňujících přizpůsobit zobrazení individuálním potřebám a zobrazit tak více nebo méně informací o každé položce alba.

Aplikace Studio disponuje několika způsoby přístupu k těmto možnostem zobrazení:

·     Pomocí příkazu v nabídce Zobrazit.

·     Klepnutím pravým tlačítkem myši na místní nabídku na stránce alba.

·     Pinnacle Studio 055 video scenes views button Část Nahrané videoPomocí místní nabídky, která se zobrazí po klepnutí na tlačítko Zobrazit, které je umístěno v pravé horní části stránky alba.

Pinnacle Studio image004 Část Nahrané video

Část Nahrané video podporuje v režimu Soubory tři druhy zobrazení, které se liší úrovní detailů: Œ zobrazení ikony,  zobrazení detailů  Ž zobrazení náhledu.

Pinnacle Studio image005 Část Nahrané video

V režimu Scény jsou k dispozici dvě možnosti zobrazení: Œ zobrazení náhledu a  zobrazení komentářů.

Funkce rozhraní

Část Nahrané video poskytuje některé zvláštní funkce rozhraní:

·     Scény, které jste přidali do okna Film, jsou v albu označeny zeleným zaškrtnutím. Toto zaškrtnutí zůstane zobrazeno, dokud v okně Film bude existovat klip vytvořený z této scény.

·     Chcete-li zjistit, jakým způsobem je určitá scéna alba použita v aktuálním projektu, použijte příkaz nabídky Album Ø Najít scénu v projektu. Aplikace Studio v okně Film zvýrazní všechny klipy vytvořené podle vybrané scény nebo scén. Chcete-li scénu vyhledat opačným směrem, klepněte pravým tlačítkem myši na klip v okně Film a v nabídce, která se zobrazí, vyberte příkaz Nalézt scénu v albu.

Téměř všechny příkazy nabídky, které se týkají scén, jsou k dispozici v nabídce Album a v místní nabídce, která se zobrazí po klepnutí pravým tlačítkem myši na vybranou scénu. Pokud je v této dokumentaci zmíněn příkaz nabídky, například Album Ø Sloučit klipy, pamatujte, že odpovídající příkaz je obvykle k dispozici i v místní nabídce.

Přehled činností

Vzhledem ke své centrální úloze umožňuje část alba Nahrané video provádět celou řadu činností. Tyto činnosti jsou popsány v následujících tématech:

ð Otevření souboru s nahraným videem

ð Zobrazení nahraného videa

ð Výběr scén a souborů

ð Zobrazení informací o scéně a souboru

ð Zobrazení komentářů

ð Slučování a rozdělování scén

ð Opakování detekce scén

Část Nahrané video