Otevření souboru s nahraným videem

Výchozími umístěními souborů s videem je výchozí složka systému Windows pro nahrávání a složka Filmy. Při sledování části Nahrané video v režimu Soubory, jsou obě tato umístění vždy uvedena v rozevíracím seznamu v horní části alba.

Chcete-li využít uložené soubory s videem, můžete přejít také do jiných složek na pevném disku. Aplikace Studio umožňuje v režimu Soubory klepnutím na ikony přejít do složky, ve které byly soubory umístěny. Soubor můžete také vybrat přímo v režimu Soubory nebo Scény klepnutím na tlačítko Procházení složkami. Aktuální i předchozí složky jsou také uvedeny v seznamu, a pokud se liší od dvou standardních umístění, budou se v seznamu vždy zobrazovat čtyři různé složky.

V systému Windows XP se systémová složka pro nahrávání nachází ve složce dokumentů All Users. Skutečný název této složky pro nahrávání je Filmy, v Průzkumníku Windows a v aplikaci Studio je však obvykle nazývána Sdílené video.  Tím je odlišena od složky Filmy v osobní složce dokumentů uživatele.

Pinnacle Studio image001 Otevření souboru s nahraným videem

Bližší podrobnosti týkající se režimů a možností zobrazení v albu při práci s videoscénami naleznete v části Nahrané video.

Otevření složky

V režimu alba Soubory jsou zobrazeny obsahy složky. Zobrazí se podsložky i soubory s digitálním videem ve stávající složce.

Pinnacle Studio image002 Otevření souboru s nahraným videem

Tři způsoby otevření složky:

·     Je-li část Nahrané video nastavena do režimu Soubory, vyberte v rozevíracím seznamu název složky nebo poklepejte na jakoukoliv uvedenou složku.

·     V režimu Soubory nebo Scény klepněte na tlačítko O úroveň výš Pinnacle Studio 057 album parent button Otevření souboru s nahraným videem.

·     V režimu Soubory nebo Scény klepněte na tlačítko pro procházení složkami Pinnacle Studio 057 album folder button Otevření souboru s nahraným videem a pomocí dialogového okna Otevřít vyhledejte soubor digitálního videa. Chcete-li v aplikaci Studio po otevření souboru s videem zobrazit obsahy nadřazené složky, přepněte do režimu Soubory.

Otevření souboru

Pokud otevřete soubor s videem, zobrazí se ikony, které představují scény v souboru:

Pinnacle Studio image005 Otevření souboru s nahraným videem

Tři způsoby otevření souboru digitálního videa:

·     Je-li část Nahrané video nastavena do režimu Scény,  vyberte v rozevíracím seznamu název souboru.

·     Poklepejte na soubor uvedený v režimu Soubory.

·     Klepněte na tlačítko pro procházení složkami Pinnacle Studio 058 album folder button Otevření souboru s nahraným videem a pomocí dialogového okna Otevřít vyhledejte na pevném disku libovolný podporovaný typ souboru digitálního videa.

Detekce scén a miniatury

Po otevření souboru s videem se album zaplní detekovanými scénami souboru. Každá scéna je znázorněna snímkem s miniaturou – ikonou prvního snímku scény. Je možné, že první snímek není vhodný k vytvoření charakteristické ikony scény. Aplikace Studio proto umožňuje vybrat jiný snímek.

Změna miniatur v albu:

1.      Vyberte scénu, jejíž miniaturu chcete změnit.

2.      Pomocí přehrávače vyhledejte snímek, který chcete použít jako miniaturu.

3.      Klepněte na příkaz nabídky Album Ø Nastavit náhled.

Poměr stran videa

Většina souborů s digitálním videem obsahuje informace o formátu obrazu, pomocí kterých aplikace Studio může automaticky detekovat poměr stran 4:3 nebo 16:9. Pokud soubor tyto informace neobsahuje, aplikace Studio použije jako výchozí standardní formát 4:3.

Pomocí příkazů Poměr 4:3 a Poměr 16:9 v nabídce Album můžete ručně nastavit libovolný požadovaný poměr. Tyto příkazy jsou rovněž uvedeny v místní nabídce vyvolané klepnutím pravým tlačítkem myši na video v albu. Tyto příkazy fungují tak, že zvětší původní snímky tak, aby odpovídaly nové velikosti snímku. Pokud například nastavíte film s poměrem 4:3 na 16:9, budou se osoby a objekty zdát širší vzhledem k jejich výšce.

Tento postup se liší od konverze velikosti snímku, ke které dochází, když přidáte scénu do projektu filmu s opačným poměrem stran. V tomto případě je scéna upravena v obou rozměrech stejně tak, aby odpovídala rozměru cílového snímku, přičemž zbývající plocha je černá.

Pinnacle Studio 060 aspect ratio examples Otevření souboru s nahraným videem

(L) Původní snímek 4:3; (C)
Stejný snímek s černými bočními pruhy po přidání do projektu 16:9; (R) Stejný snímek po použití příkazu Poměr 16:9.

Poznámka: Formát snímku projektu, který nelze po vytvoření projektu změnit, lze nastavit pro nové projekty na panelu nastavení Nastavení projektu.

Otevření souboru s nahraným videem