Výběr scén a souborů

Aplikace Studio nabízí řadu způsobů, jak vybírat scény a další položky v části alba Nahrané video. Vybrané videoscény jsou označeny zvýrazněným okrajem. Vybrané složky a soubory s videem jsou označeny zvýrazněným textem.

Pinnacle Studio 062 selected scene Výběr scén a souborů

Vybrané scény mají zvýrazněný okraj (uprostřed).

Postupy výběru se řídí standardními zvyklostmi systému Windows. Můžete použít libovolnou kombinaci následujících způsobů:

·     Pomocí příkazu nabídky Úpravy Ø Vyber vše nebo stisknutím kláves Ctrl+A můžete vybrat všechny scény, soubory nebo složky, které jsou právě zobrazeny v albu, a to včetně položek uvedených na dalších stránkách.

·     Klepnutím se stisknutou klávesou Shift můžete vybrat oblast sousedních položek.

·     Klepnutím se stisknutou klávesou Ctrl můžete přidat nebo odebrat jednotlivé položky výběru.

·     Přesuňte ukazatel myši do prázdné oblasti stránky alba, klepněte a tažením rámečku vyberte všechny položky, které protínají vybranou oblast.

·     V mřížce alba se můžete pohybovat pomocí kláves se šipkami. Pokud současně s klávesami se šipkami podržíte stisknutou klávesu Shift, budete položky vybírat.

Pinnacle Studio image002 Výběr scén a souborů

Vybrané složky a soubory s videem mají zvýrazněný text.

Výběr scén a souborů