Zobrazení informací o scéně a souboru

Pinnacle Studio image001 Zobrazení informací o scéně a souboruPřesunete-li ukazatel myši na videoscénu, ukazatel se změní na symbol ruky. Pokud s ukazatelem nebudete chvíli pohybovat, zobrazí se v okénku čas začátku a délka. Jestliže ukazatel ponecháte na scéně, toto okénko zůstane několik sekund zobrazeno. Zobrazený počáteční čas je časový kód z původního zdrojového videa v minutách, sekundách a snímcích.

Další způsob zobrazení informací o videoscénách je popsán v tématu Zobrazení komentářů.

Pinnacle Studio image002 Zobrazení informací o scéně a souboruChcete-li v části Nahrané video zobrazit v režimu zobrazení složek informace o souborech videa, klepněte v místní nabídce alba, kterou zobrazíte klepnutím na pravé tlačítko myši, na příkaz Detaily. Zobrazí se název souboru, rozlišení, poměr stran, délka a frekvence snímků. Zpět do kompaktního zobrazení můžete přepnout pomocí příkazu Ikony.

Zobrazení informací o scéně a souboru