Zobrazení komentářů

Ve výchozím zobrazení režimu Scény části Nahrané video, známé jako zobrazení náhledů, je každá scéna znázorněna ikonou s miniaturou snímku. Další informace o každé scéně se zobrazí po přepnutí do zobrazení komentářů pomocí některé z metod popsané u možnosti Zobrazit.

V zobrazení komentářů jsou u scén zobrazeny popisky, které můžete upravit. O použití těchto popisků můžete sami rozhodnout: může se jedna o klíčová slova pro vyhledávání, názvy scén nebo textové komentáře popisující obsah scén. Výchozí popisek je generován z pořadového čísla scény a délky (například Scéna 3, Trvání = 7:21).

Pinnacle Studio image001 Zobrazení komentářů

Pokud klepnete na videoscénu, zobrazí se na místě komentáře textové pole, do kterého můžete zadat vlastní název nebo komentář.

Pinnacle Studio image002 Zobrazení komentářů

Výběr scén podle názvu

Pomocí příbuzné funkce můžete vybrat videoscény vyhledáním klíčových slov v komentářích. Pomocí příkazu Album Ø Vybrat podle názvu  otevřete toto dialogové okno:

Pinnacle Studio image003 Zobrazení komentářů

Zadáním klíčového slova do textového pole a klepnutím na tlačítko OK zvýrazníte všechny scény alba, jejichž popisek obsahuje zadané klíčové slovo. Hledání se vztahuje pouze na popisky, které jste upravili, nikoli na výchozí popisky.

Pinnacle Studio image004 Zobrazení komentářů

Zobrazení komentářů