Zobrazení nahraného videa

Jednotlivé nebo seřazené scény v otevřeném souboru s nahraným videem můžete kdykoli zobrazit.

Zobrazení nahraného videa od vybrané scény:

1.      Klepněte na ikonu scény v albu.

přehrávači se zobrazí první snímek vybrané scény.

2.      Klepněte na tlačítko Přehrát v přehrávači.

Přehrávač nyní přehraje vybranou scénu a poté všechny následující. Průběh je znázorněn třemi způsoby.

·     Scény jsou během přehrávání postupně zvýrazněny.

·     Jezdec přehrávače znázorňuje aktuální místo přehrávání relativně k celému filmu.

·     Miniatury scén zobrazují během náhledu indikátor průběhu. Během přehrávání nahraného videa se indikátor průběhu posouvá z jedné miniatury na druhou.

Pinnacle Studio 061 scene icon progress Zobrazení nahraného videa

Náhled souborů s digitálním videem

Je-li soubor s videem vybraným v režimu Soubory, můžete pomocí přehrávače zobrazit náhled tohoto videa, aniž byste soubor otevřeli v albu.

Pinnacle Studio image002 Zobrazení nahraného videa

Zobrazení nahraného videa