Část Témata nástroje Montage®

Pinnacle Studio 073 album tab   themes Část Témata nástroje Montage®Úpravy založené na tématech nástroje Montage® představují jedinečnou výkonnou funkci aplikace Studio. Každé téma je sada odpovídajících šablon. Téma, jehož šablony chcete zobrazit, můžete vybrat v rozevíracím seznamu.

Pinnacle Studio image002 Část Témata nástroje Montage®

Šablony, které jsou k dispozici pro jednotlivá témata, obsahují bloky pro vaše vlastní video, fotografie, titulky a nastavení. Když vytvoříte tématický klip ze šablony (přetažením do okna Film), spustí se Editor témat, kde bude možné provést úpravy. Editor je možné kdykoli později otevřít poklepáním na příslušný klip. Šablony představují rychlou a snadnou cestu k vytváření vizuálně efektivních sekvencí, které kombinují vaše vlastní materiály a integrované animace a efekty.

Klepnutím sem získáte další informace týkající se použití témat ve filmech.

Získávání dalších témat

Vedle témat nainstalovaných s aplikací Studio jsou k dispozici další témata, které je možné zakoupit na webu společnosti Pinnacle. Další informace o zakoupení prémiového obsahu aplikace Studio naleznete v kapitole Rozšíření aplikace Studio.

Část Témata nástroje Montage®