Obrázky

Pinnacle Studio 266 pictures button ObrázkyStejně jako obrázky pozadí, které byly právě popsány, mohou mít také obrázky v části Obrázky libovolný standardní typ. Místo změny velikosti a vyplnění okna Editace jsou tyto obrázky přidány do titulku jako objekty obrázku a jsou zobrazeny v normální velikosti se šesti manipulačními body, které umožňují změnu jejich umístění a velikosti (nelze je však otáčet nebo upravovat jejich zkosení).

Co se týká operací seskupení, zarovnání a obdobných funkcí se objekty obrázku chovají jako textové objekty a oba typy grafických objektů.

Obrázky