Prohlížeč vzhledů

Pinnacle Studio 262 looks browser button Prohlížeč vzhledůTato část alba Editoru titulků obsahuje tři podčásti, které lze zobrazit klepnutím na karty Standardní, Vlastní a Oblíbené na horním okraji okna.

Karta Standardní představuje souhrn stylů, které lze uplatnit na text a další objekty používané v titulcích. Každý styl obsahuje barvu (nebo barevný přechod či průhlednost) pro každý vzhled (povrch), okraj nebo stín objektu, na který je uplatňován, včetně samostatného parametru rozmazání. Posledním parametrem je směr stínu, pro který lze nastavit osm možností.

Chcete-li změnit vzhled stávajícího objektu, stačí vybrat objekt a klepnout na požadovaný vzhled. Nové objekty jsou vytvářeny použitím naposledy vybraného vzhledu.

Pinnacle Studio 263 selecting in looks browser Prohlížeč vzhledů

Výběr vzhledu v Prohlížeči vzhledů: Každé tlačítko na kartě Standardní je k dispozici v osmi stylech, které jsou k dispozici v podnabídce. Každý vzhled má číselný identifikátor, který se zobrazí, pokud nad vzhledem podržíte ukazatel myši. Na obrázku je ukazatel myši umístěn nad vzhledem 27‑3.

Na kartě Vlastní lze přizpůsobit vzhled nebo vytvořit vlastní vzhled úpravou výše uvedených parametrů. Tři identické sady ovládacích prvků slouží k editaci vzhledu, okrajů a stínu. Ovládací prvky vzhledu jsou uvedeny na následujícím obrázku.

Pinnacle Studio image003 Prohlížeč vzhledů

Tři přepínače na horním okraji umožňují vybrat jednobarevnou výplň, barevný přechod nebo barevnou výplň zrušit (průhlednost). Klepnutím na políčko barev vedle prvního tlačítka vyvoláte standardní dialogové okno systému Windows pro výběr barev, do kterého byl doplněn jezdec Průhlednost (0 – 100 %).

Pinnacle Studio 264 gradient designer Prohlížeč vzhledůPolíčko vedle druhého tlačítka zobrazí překryvné okno návrháře přechodů, které umožňuje definovat přechod přiřazením počátečních barev k jednotlivým rohům čtvercové plošky. Klepněte na barevná políčka v rozích okna přechodu. Zobrazí se dialogové okno pro výběr barvy, ve kterém nastavíte barvu daného rohu.

Poznámka: Některé dodávané vzhledy jsou velmi složité a využívají speciální interní funkce, které nelze editovat.

Pinnacle Studio 264 favorites buttons Prohlížeč vzhledůKarta Oblíbené umožňuje uložit určitý vlastní vzhled, který budete chtít používat v budoucnosti. Nebudete si tak muset pamatovat nebo poznamenávat používané parametry. Klepnutím na levé tlačítko uložíte aktuální vzhled do složky Oblíbené. Klepnutím na pravé tlačítko vzhled ze složky Oblíbené odstraníte.

Prohlížeč vzhledů