Tlačítka

Pinnacle Studio 267 buttons button TlačítkaTlačítka jsou tou magickou ingrediencí, která mění titulky na interaktivní nabídky (menu), proto je tato část Alba Editoru titulků dostupná pouze, pokud je menu nebo titulek upravován na hlavní Videostopě – jediné stopě, na kterou lze umístit menu.

Obecně řečeno představuje tlačítko oblast na obrazovce, se kterou může uživatel určitým způsobem interagovat. Tlačítka jsou členěna podle akcí, které jsou provedeny při jejich aktivaci, a nikoli podle vzhledu, který by sice obecně měl co nejvíce odpovídat jejich funkci, není to však povinné. K dispozici jsou tlačítka čtyř typů:

·     Normální: Klepnutím na tlačítko provedete skok v přehrávání na kapitolu (tj. běžné video) nebo jiné menu. Propojení mezi tlačítkem a cílovým místem je vytvořeno v nástroji Vlastnosti klipu, nikoli v Editoru titulků.

·     Tlačítko s náhledem: Tento speciální tvar normálního typu tlačítka zobrazuje náhledový snímek videa (nebo pohybující se náhled) z části filmu, na který tlačítko odkazuje.

·     Předchozí tlačítko: Toto tlačítko se zobrazuje na druhé a dalších stránkách menu s více stránkami (menu, které obsahuje větší počet propojení z normálních nebo náhledových tlačítek, než kolik se vejde na jednu stránku). Tlačítko odkazuje na předchozí stránku menu.

·     Další tlačítko: Tlačítko se ve vícestránkových menu zobrazuje na všech stránkách kromě poslední. Odkazuje na následující stránku.

Grafická knihovna, která je dodávána s aplikací Studio, zahrnuje několik příkladů pro každý typ tlačítka. Všechna tlačítka mají soubor obrázku ve formátu Targa (TGA). Pokud soubory v knihovně budete procházet v programu typu Adobe PhotoShop nebo Paint Shop Pro, zjistíte, že průhledná část obrázku tlačítka a speciální oblast zobrazení náhledu (je-li k dispozici) je definována kanálem alfa, který je součástí obrázku.

Standardní tlačítko složky umožňuje vybrat adresář disku, ze kterého jsou zobrazené obrázky načítány.

Chcete-li použít dodávané tlačítko, stačí jej jednoduše přetáhnout z alba do okna Editace, kde je převedeno na objekt tlačítka (v podstatě shodný s objektem obrázku).

Pinnacle Studio image002 TlačítkaVýchozí akce dodávaných tlačítek je určena na základě názvů jejich souborů. V albu Editoru titulků však lze aktuálně vybranému objektu tlačítka přiřadit novou akci pomocí rozbalovacího seznamu v části Tlačítka. První položkou seznamu je Žádné tlačítko. Tato akce odebere od objektu akci a převede jej na jednoduchou grafiku. Ostatní možnosti odpovídají typům tlačítka uvedeným výše.

Tip: Nezapomeňte, že akci tlačítka neurčuje jeho vzhled, ale typ, který byl tlačítku přiřazen z nabídky.

Zvýraznění tlačítka

Pinnacle Studio image003 TlačítkaMenu DVD (nikoli však menu VCD a S‑VCD) umožňují vizuální zpětnou vazbu – při procházení menu uživatelem je aktuální tlačítko zvýrazněno. Zvláštní stav zvýraznění odlišuje tlačítko při procesu výběru těsně před provedením akce. (Náhled efektu zvýraznění lze zobrazit v Prohlížeči a s menu pracovat pomocí myši nebo ovládacích prvků přehrávače DVD.)

Editor titulků umožňuje přiřadit barvu, která bude použita pro všechny typy zvýraznění, a možnost stylu, který bude řídit způsob vykreslení zvýraznění. Ovládací prvky pro tato nastavení jsou uvedeny pod seznamem typu tlačítka:

Klepnutím na barevná políčka Aktivní nebo Vybráno nastavíte barvy zvýraznění, které nejlépe odpovídají menu. Pokud použijete pro všechna menu na disku stejné barvy zvýraznění, budou mít menu zřetelnější a přehlednější charakter.

Tři možnosti stylu zvýraznění (v pořadí zleva doprava):

·     Obdélník: Zvýraznění je vykresleno jako rámeček kolem tlačítka.

·     Zvýraznění tlačítkem: Zvýraznění vyplní celou oblast tlačítka bez ohledu na jeho tvar.

·     Zvýraznění podtržením: Tlačítko je podtrženo.

Uvedené akce zvýraznění lze uplatnit na všechny typy tlačítek vytvořených z libovolného objektu (nikoli pouze na obrázky převzaté z alba). Chcete-li při práci v Editoru titulků deaktivovat zvýraznění tlačítek, zrušte zaškrtnutí políčka Styl zvýraznění.

Tlačítka