Ovládací prvky Editoru titulků

Základní ovládací prvky Editoru titulků jsou rozmístěny ve skupinách kolem okna Editace.

ð Tlačítka typu titulku

ð Sada nástrojů Objekt

ð Tlačítka pro výběr režimu editace

ð Tlačítka rozložení objektu

ð Tlačítka schránky a odstranění

ð Ovládací prvky pro nastavení stylu textu

Ovládací prvky Editoru titulků