Ovládací prvky pro nastavení stylu textu

Pinnacle Studio 260 text styling controls Ovládací prvky pro nastavení stylu textu

Ovládací prvky v této skupině v pravé horní části okna Editace v Editoru titulků dokáže snadno používat každý uživatel běžného textového editoru. Nastavení ovládacích prvků bude použito u aktuálně vybraného textu a na jakýkoli nový text, který případně zadáte. To platí do okamžiku, než nastavení prvků znovu změníte.

Zleva jsou uvedena tři tlačítka stylu písma, která umožňují vybrat tučný styl, kurzívu nebo podtržení.

Tlačítko podtržení (jediné z těchto tří tlačítek) lze překvapivě použít na jakýkoli typ objektu, nikoli pouze na text. Jen si to zkuste. To umožňuje používat podtržený zvýrazněný styl s tlačítky, které byly vytvořeny z grafických objektů: obdélníky, elipsy a obrázky.

Pinnacle Studio image002 Ovládací prvky pro nastavení stylu textuČtvrté tlačítko otevře rozbalovací nabídku s možnostmi formátování textu. Oproti ostatním ovládacím prvkům ve skupině, které řídí vzhled jednotlivých znaků, se možnosti v této nabídce uplatní u veškerého textu v daném textovém poli.

Tři možnosti zarovnání (Vlevo, Na střed a Vpravo) ovlivňují umístění textu v rámci pole (a nikoli umístění samotného pole v rámci okna Editace, což je funkce nabídky Zarovnávání objektu Pinnacle Studio 261 object justification menu button Ovládací prvky pro nastavení stylu textu).

Zúžit, Roztáhnout, Zalamovat a Nezalamovat jsou možnosti, které určují způsob zacházení s textem při změně velikosti textového pole. Je-li aktivována možnost Zalamovat (výchozí nastavení pro nové textové pole), změna velikosti pole má za následek změnu formátování (zalomení) textu podle upravené šířky pole (zatímco výška pole je upravena podle nové výsledné výšky textu). Funkce Nezalamovat odebere veškerá měkká odřádkování (odřádkování přidaná pro zalamování slov) a nastaví potřebnou šířku pole podle obsaženého textu. Pokud do pole zadáte další znaky, bude režim Zalamovat znovu automaticky aktivován .

Funkce Roztáhnout zajišťuje, že při změně velikosti pole je text upraven podle nových rozměrů pole. Příkaz Zúžit ponechá text v původní velikosti a pouze v případě, že velikost pole je menší, je velikost textu upravena jako v případě funkce Roztáhnout. Žádný z obou příkazů nemění odřádkování textu.

Na pravém okraji skupiny pro nastavení stylu textu je uveden rozbalovací seznam písem a volič jejich velikosti.

Ovládací prvky pro nastavení stylu textu