Tlačítka pro výběr režimu editace

Pinnacle Studio 255 editing mode selection buttons Tlačítka pro výběr režimu editaceTyto dva páry tlačítek vytváří druhou skupinu, která je zobrazena podél dolního okraje okna Editace nástroje Editor titulků. Jejich funkcí je řídit, která ze dvou sad editačních operací je k dispozici pro aktuálně vybraný objekt.

·     První tlačítko je vybráno standardně při vytvoření nového objektu. Umožňuje přesunutí, změnu velikosti a otočení objektu pomocí rámečku výběru, který obsahuje devět manipulačních bodů:

Pinnacle Studio image002 Tlačítka pro výběr režimu editace

·     Klepnutím na druhé tlačítko aktivujete operaci zkosení, která vyžaduje pouze jediný manipulační bod.

Pinnacle Studio image003 Tlačítka pro výběr režimu editace

U textových objektů lze pomocí druhého tlačítka myši provést další operace: změnu rozpalu a prokladu. Tyto funkce jsou k dispozici prostřednictvím manipulačních bodů ve středu každé hrany textového rámečku:

Pinnacle Studio 257 kern and change leading Tlačítka pro výběr režimu editace

Rozpal (vlevo) a proklad (vpravo)

Tlačítka pro výběr režimu editace