Spuštění Editoru titulků

Široké možnosti použití nástroje Editor titulků se odrážejí také na různých možnostech jeho spuštění – z editačního režimu aplikace Studio, použitím některého nástroje z panelu nástrojů Video nebo pomocí myši v některé ze stop časové osy.

·     Vytvoření titulku nebo menu přes celou obrazovku: Klepněte na hlavní Videostopu časové osy pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vyberte příkaz Jdi na titulek/Editor Menu.

·     Vytvoření překryvného titulku nebo menu: Poklepejte na stopu titulků na časové ose.

·     Vytvoření titulku pomocí panelu nástrojů: Otevřete nástroj Vytvořit titulek a klepněte na tlačítko Průhledný titulek nebo Titulek.

·     Vytvoření menu disku pomocí panelu nástrojů: Otevřete nástroj Vytvořit menu disku a klepněte na tlačítko Editace menu.

·     Editace titulku přes celou obrazovku: V libovolném zobrazení okna Film poklepejte na titulek nebo klepněte pravým tlačítkem myši na titulek a vyberte příkaz Jdi na titulek/Editor Menu.

·     Editace menu přes celou obrazovku: V libovolném zobrazení poklepejte na menu a pak klepněte na tlačítko Editace menu, nebo klepněte pravým tlačítkem myši na menu a vyberte příkaz Jdi na titulek/Editor Menu.

·     Editace překryvného titulku: Poklepejte na klip ve stopě titulků nebo v seznamu klipů nebo klepněte na klip pravým tlačítkem myši v libovolném zobrazení a pak vyberte příkaz Přejít na Editor titulků.

·     Editace titulku nebo menu pomocí panelu nástrojů: Otevřete klip v nástroji Vlastnosti klipu a klepněte na tlačítko Editace menu nebo Editace titulku.

Spuštění Editoru titulků