Výstup na disková média

Aplikace Studio může exportovat filmy přímo na disky VCD (VideoCD), S-VCD (Super VideoCD), DVD, HD DVD a Blu-ray, pokud je v systému k dispozici potřebný zapisovací hardware.

Bez ohledu na to, zda je či není počítač vybaven vypalovací mechanikou, umožňuje aplikace Studio vytvořit také bitovou kopii disku (obraz disku) do složky na pevném disku – jde o sadu souborů obsahující stejné informace, které by byly uloženy na disk. Bitovou kopii lze následně vypálit na disk.

Formáty disků CD

Je-li váš systém vybaven vypalovací mechanikou CD nebo DVD, umožňuje aplikace Studio vytvořit disky VCD nebo S-VCD na médiích CD-R i CD-RW.

Vypálené disky VCD lze přehrávat:

·     Na přehrávačích VCD a S-VCD.

·     Na některých přehrávačích DVD. Většina přehrávačů DVD umí pracovat s médii CD-RW, ale řada z nich nedokáže spolehlivě číst formát CD-R. Většina přehrávačů DVD podporuje formát VCD.

·     V počítači s jednotkou CD nebo DVD a softwarem pro přehrávání standardu MPEG-1 (například program Windows Media Player).

Disky S-VCD lze přehrávat:

·     Na přehrávači S-VCD.

·     Na některých přehrávačích DVD. Většina přehrávačů DVD umí pracovat s médii CD-RW, ale řada z nich nedokáže spolehlivě číst disky CD-R. Přehrávače DVD prodávané v Evropě a Severní Americe obvykle nemohou číst disky S-VCD, přehrávače prodávané v Asii to často umožňují.

·     V počítači s jednotkou CD nebo DVD a softwarem pro přehrávání standardu MPEG-2.

DVD, HD DVD a Blu-ray

Pokud systém obsahuje vypalovačku DVD, může aplikace Studio vytvořit tři typy disků DVD: standardní (pro přehrávače DVD), formát HD DVD pro přehrávače HD DVD a formát AVCHD pro přehrávače Blu-ray.

Pokud má váš systém zapisovací zařízení HD DVD nebo Blu-ray, můžete zapisovat na libovolné zapisovatelné medium podporované příslušným zařízením.

Standardní disky DVD lze přehrávat:

·     Na přehrávači DVD, který podporuje zapisovatelný formát DVD vaší vypalovací mechaniky. Většina přehrávačů dokáže zpracovat běžné formáty.

·     V počítači vybaveném jednotkou DVD a vhodným softwarem pro přehrávání.

·     V každém přehrávači HD DVD.

Disky DVD nebo HD DVD ve formátu HD DVD lze přehrávat:

·     Na každém přehrávači HD DVD, včetně konzoly Microsoft Xbox 360 s mechanikou.

·     V počítači vybaveném jednotkou HD DVD a vhodným softwarem pro přehrávání.

Disky Blu-ray nebo DVD ve formátu AVCHD lze přehrávat:

·     V přehrávačích Panasonic DMP‑BD10, Playstation 3 a dalších přehrávačích Blu-ray (ne všechny přehrávače podporují formát AVCHD, ale většina ano).

·     V počítači vybaveném jednotkou Blu-ray a vhodným softwarem pro přehrávání.

Export filmu

Aplikace Studio vytváří disk nebo bitovou kopii disku ve třech krocích.

1.      Nejprve musí být celý film renderován. Tím jsou vytvořeny informace kódované ve formátu MPEG, které jsou následně uloženy na disku.

2.      Dále je nutné disk zkompilovat. V této etapě aplikace Studio vytvoří skutečnou strukturu souborů a adresářů, která bude na disku použita.

3.      Nakonec je nutné disk vypálit. (Tento krok je vynechán, pokud místo skutečného disku vytváříte jeho bitovou kopii.)

Export filmu na disk nebo do bitové kopie (obrazu disku):

1.      Klepněte na kartu Disk. Zobrazí se následující položky:

Pinnacle Studio image001 Výstup na disková média

Dva kruhové prvky shrnují využití disku. Horní ukazuje místo na pevném disku, které bude potřeba při vytváření filmu, a druhý ukazuje odhad času, který film zabere na zapisovatelném disku.

Pomocí horního tlačítka složky Pinnacle Studio 316 folder button Výstup na disková média můžete změnit umístění na pevném disku, které aplikace Studio bude používat pro ukládání pomocných souborů. Pokud vytváříte bitovou kopii disku, bude také v dané složce uložena. Párovací tlačítko v dolním zobrazení umožňuje zvolit vypalovací hardware, pokud máte k dispozici více než jedno zařízení.

2.      Vyberte typ disku, který používáte, a potom předvolbu Kvalita videa/využití disku, která nejlépe odpovídá vašemu záměru.

Pinnacle Studio image003 Výstup na disková média

Pokud chcete upřesnit nastavení výstupu, vyberte předvolbu Vlastní a pak klepnutím na tlačítko
Nastavení
otevřete panel možností Vytvoř disk.

3.      Klepněte na zelené tlačítko Vytvořit disk. Aplikace Studio provede výše popsané kroky (renderování, kompilace a v případě potřeby také vypálení) a vytvoří disk nebo bitovou kopii disku podle nastavení na panelu možností Vytvoř disk.

4.      Jakmile je v aplikaci Studio dokončeno vypalování, disk se vysune.

Kvalita a kapacita diskových formátů

Rozdíly mezi různými diskovými formáty lze ve stručnosti popsat následujícími pravidly, které se týkají kvality a kapacity videa pro jednotlivé formáty:

·     VCD: Každý disk pojme asi 60 minut videa MPEG-1, které dosahuje přibližně čtvrtinové kvality DVD.

·     S-VCD: Každý disk pojme asi 20 minut videa MPEG-2, které dosahuje přibližně dvou třetin kvality DVD.

·     DVD: Každý disk pojme asi 60 minut plně kvalitního videa MPEG-2 (120 minut, pokud nahrávací zařízení podporuje nahrávání ve dvou vrstvách).

·     DVD (AVCHD): Každý disk pojme asi 40 minut videa plné kvality AVCHD v jedné vrstvě.

·     DVD (HD DVD): Každý disk pojme asi 24 minut videa plné kvality DVD HD v jedné vrstvě.

·     DVD HD: Každý disk pojme asi 160 minut videa plné kvality DVD HD v jedné vrstvě.

Výstup na disková média