Konfigurace kamery nebo videorekordéru…

Před zahájením generování filmu zkontrolujte, zda je nahrávací zařízení správně připojeno.

Výstup prostřednictvím kabelu IEEE-1394

Má-li vaše nahrávací zařízení vstup DV, stačí jej propojit s digitální videohardwarem pomocí kabelu IEEE-1394 (nebo také i.LINK). Konektor na straně videokamery by měl být označen nápisem dv in/out.

Poznámka: Na zařízeních, která nepodporují nahrávání zpět do videokamery (včetně zařízení PAL), je konektor DV označen pouze jako DV OUT.

Výstup pomocí analogových kabelů audio/video

Máte-li k dispozici produkt Studio s analogovým výstupem (pro televizi nebo video), jako je například zařízení Studio DVplus nebo DC10plus, připojte videovýstupy nahrávací karty na vstupy videorekordéru a zvukové výstupy zvukové karty (nebo nahrávací karty, pokud jsou k dispozici) na zvukové vstupy videorekordéru.

Připojení televizoru nebo videomonitoru

Řada videokamer je vybavena integrovaným displejem, díky kterému není nutné připojovat videomonitor.

V opačném případě je nutné při prohlížení nahraného filmu připojit k obrazovým výstupům videokamery televizor nebo monitor. Obrazové výstupy nemusí být k dispozici na všech videokamerách DV.

Pinnacle Studio image001 Konfigurace kamery nebo videorekordéru...

Konfigurace kamery nebo videorekordéru…