Výstup filmu na videopásku

Zkontrolujte, zda jsou videokamera nebo videorekordér zapnuté a  konfigurované a zda jste vložili pásku přetočenou na místo, odkud chcete zahájit nahrávání. Máte dvě možnosti:

1.      Jestliže nahráváte film na pásku DV,  poskytuje aplikace Studio možnost ovládat zařízení DV automaticky. Klepněte na tlačítko Nastavení a pak zaškrtněte políčko v části Nastavení výstupu.

U většiny zařízení DV existuje krátká prodleva mezi příjmem příkazu k nahrávání a skutečným zahájením této operace. Vzhledem k tomu, že tato prodleva se u různých zařízení liší, budete zřejmě muset vyzkoušet nastavení hodnoty Prodleva před nahráváním, abyste u konkrétního zařízení dosáhli nejlepších výsledků.

2.      Pokud nahráváte na analogovou pásku, nebo jste nezaškrtnuli políčko Automaticky spustit a zastavit nahrávání na panelu nastavení Export na pásku, spusťte nyní nahrávání na videorekordéru.

Nakonec klepněte na tlačítko Přehrát v přehrávači.

Výstup filmu na videopásku