Klávesové zkratky

Termíny Vlevo, Vpravo, Nahoru a Dolů v této tabulce odkazují na klávesy se šipkami (kurzorové klávesy).

Hlavní rozhraní aplikace Studio

Mezerník

Přehrání a zastavení

J

Rychle vzad (chcete-li přehrávat rychleji, stiskněte tuto klávesu několikrát)

K

Pozastavit přehrávání

L

Rychle vpřed (chcete-li přehrávat rychleji, stiskněte tuto klávesu několikrát)

X nebo Ctrl+Nahoru

Přechod o 1 snímek vpřed

Y nebo Ctrl+Dolů

Přechod o 1 snímek vzad

A nebo I

Značka začátku

S nebo O

Značka konce

Ctrl+Vlevo

Trimování začátku o -1 snímek

Ctrl+Vpravo

Trimování začátku o +1 snímek

Alt+Vlevo

Trimování konce o -1 snímek

Alt+Vpravo

Trimování konce o +1 snímek

Alt+Ctrl+Vlevo

Posun trimování konce o -1 snímek (trimuje i následující klip)

Alt+Ctrl+Vpravo

Posun trimování konce o +1 snímek

G

Vymazání značky začátku a značky konce

D

Přechod na značku začátku (v nástroji trimování)

F

Přechod na značku konce (v nástroji trimování)

E nebo Home

Přechod na začátek

R nebo End

Přechod na konec

Levý

Výběr předchozího klipu

Pravý

Výběr následujícího klipu

Odstranit

Odstranění vybraných klipů

In
sert

Rozdělení klipu na pozici jezdce přehrávače

Pg Up

Přechod na následující stránku v okně filmu

Pg Dn

Přechod na předchozí stránku v okně filmu

+ na numerické klávesnici

Roztažení měřítka časové osy

- na numerické klávesnici

Stažení měřítka časové osy

C

Nastavení kapitoly menu

V

Vymazání kapitoly menu

M

Nastavení návratu do menu

Ctrl+Pg Up

Přechod k předcházející kapitole menu

Ctrl+Pg Dn

Přechod k následující kapitole menu

Editor titulků

Alt+Plus

Přenesení do popředí

Alt+Minus

Přenesení do pozadí

Ctrl+Plus

Přenesení o jednu vrstvu vpřed

Ctrl+Minus

Přenesení o jednu vrstvu vzad

Ctrl+0

Vypnutí zarovnání textu

Ctrl+1

Zarovnání textu: vlevo dolů

Ctrl+2

Zarovnání textu: dolů na střed

Ctrl+3

Zarovnání textu: vpravo dolů

Ctrl+4

Zarovnání textu: vlevo na střed

Ctrl+5

Zarovnání textu: na střed

Ctrl+6

Zarovnání textu: vpravo na střed

Ctrl+7

Zarovnání textu: vlevo nahoru

Ctrl+8

Zarovnání textu: nahoru na střed

Ctrl+9

Zarovnání textu: vpravo nahoru

Ctrl+K

Prokládání, předstih a zkosení

Ctrl+M

Přesun, měřítko a rotace

Shift+Vlevo

Rozšíření výběru znaků vlevo

Shift+Vpravo

Rozšíření výběru znaků vpravo

Ctrl+Vlevo

Zmenšení vodorovného měřítka (nebo stlačení prokládání) vybraného textu v závislosti na aktuálním editačním režimu (přesun/měřítko/rotace nebo prokládání/zkosení/předstih)

Ctrl+Vpravo

Zvětšení vodorovného měřítka (nebo stlačení u prokládání) vybraného textu

Ctrl+Dolů

Zmenšení měřítka nebo předstihu vybraného textu v závislosti na aktuálním editačním režimu

Ctrl+Nahoru

Zvětšení měřítka nebo předstihu vybraného textu

Shift+Ctrl+Vlevo

Totéž jako Ctrl+Vlevo (hrubě)

Shift+Ctrl+Vpravo

Totéž jako Ctrl+Vpravo (hrubě)

Shift+Ctrl+Dolů

Totéž jako Ctrl+Dolů (hrubě)

Shift+Ctrl+Nahoru

Totéž jako Ctrl+Nahoru (hrubě)

Alt+Vlevo

U vybraného textu: Přesun znaků vlevo Bez výběru: Přesun veškerého textu od kurzoru do konce řádku vlevo

Alt+Vpravo

U vybraného textu: Přesun znaků vpravo Bez výběru: Přesun veškerého textu od kurzoru do konce řádku vpravo

Shift+Alt+Vlevo

Totéž jako Alt+Vlevo (hrubě)

Shift+Alt+Vpravo

Totéž jako Alt+Vpravo (hrubě)

Klávesové zkratky