Použití menu z alba

Pinnacle Studio 232 album tab   menus Použití menu z albaČást Menu disku obsahuje sadu menu, které jsou navrženy pro různé příležitosti, styly a počty kapitol. Každé menu nabízí obrázek na pozadí, nadpis, sadu tlačítek kapitol (většinou s rámečky pro náhledové snímky) a dvojici tlačítek Další strana a Předchozí strana.

Počet tlačítek kapitol na stránku se pro jednotlivá menu liší, takže jedním z kritérií pro výběr menu je počet kapitol, které chcete zpracovat. Obecně je pohodlnější procházet omezený počet stránek menu s mnoha tlačítky než mnoho stránek s několika málo tlačítky.

Při editaci jsou zobrazena všechna tlačítka obsažená v menu. V průběhu přehrávání jsou k dispozici pouze tlačítka, ke kterým jsou přiřazena propojení.

V menu s menším počtem tlačítek je více místa pro nadpisy, menu s více tlačítky budou obsahovat zkrácené nadpisy, nebo budou zcela bez nadpisů. To, zda budou menu nadpisy obsahovat a zda budou jednoduché (například Kapitola 1) nebo podrobnější (Krájení dortu), závisí na vašem autorském stylu a obsahu filmu.

Ve formátech VCD a S-VCD musí divák vybírat kapitoly číselně (stisknutím tlačítka s číslicí na dálkovém ovladači), takže je při vytváření pro tyto formáty běžné uvádět v nadpisech tlačítek číslice.

Přetažení menu na časovou osu

Pokud přetáhnete menu z alba a umístíte jej do videostopy nebo do stopy titulků, aplikace Studio vám nabídne možnost vytvořit propojení na všechny klipy, které se na časové ose nacházejí napravo od menu. Je-li třeba, slučují se klipy do kapitol, aby bylo dosaženo minimální délky kapitoly zadané uživatelem.

Pinnacle Studio image002 Použití menu z alba

To je nejrychlejší a nejsnazší způsob vytvoření propojení v menu disku, ale v některých situacích nezískáte výsledky, které opravdu chcete. Pokud zaškrtnete políčko Toto hlášení již nezobrazovat, volba Ano nebo Ne bude nastavena jako výchozí akce pro další přetažení menu v budoucnosti. Můžete také nastavit výchozí akci nebo nechat zobrazovat okno pro potvrzení v části Při přidání menu disku na panelu nastavení Nastavení projektu.

Chcete-li vytvořit odkazy na kapitoly ručně a nikoli pomocí funkce automatického vytváření odkazů, použijte u každého videoklipu, který chcete přidat, příkaz Nastavit kapitolu v místní nabídce nebo v nástroji Vlastnosti klipu klepněte na tlačítko Nastavit kapitolu.

Použití menu z alba