Nahrávání videa

Nahrávání je proces zachytávání videa ze zdroje videosignálu, například videokamery, do souboru na pevném disku počítače. Klipy z tohoto nahraného souboru potom můžete použít v aplikaci Studio jako součásti editovaných filmů. Nahrané soubory můžete v režimu editace načíst do alba.

Pinnacle Studio image001 Nahrávání videa

Nahrávání představuje první krok použití videozáznamu.

Aplikace Studio umožňuje nahrávat z digitálních (DV, Digital8, HDV) i analogových zdrojů videa. Podrobné informace týkající se konfigurování aplikace Studio k nahrávání z externího videozařízení naleznete v tématu Hardware pro nahrávání.

Dostupnost: Nahrávání videa z videokamer HDV je podporováno pouze v aplikaci Studio Plus.

Kromě nahrávání videa podporuje aplikace Studio dvě další metody načítání videomateriálu. Nachází se v nabídce Soubor. Příkaz Importovat názvy disků DVD umožňuje import souborů z disku nebo obrazu DVD. Příkaz Importovat média ze zařízení importuje soubory z pomocných zařízení s integrovaným úložištěm, včetně mnoha videokamer a digitálních fotoaparátů.

Přepnutí do režimu nahrávání

Prvním krokem při nahrávání je přepnutí aplikace Studio do režimu nahrávání klepnutím na tlačítko Nahrávání v horní části obrazovky.

Pinnacle Studio image002 Nahrávání videa

Zobrazí se rozhraní režimu nahrávání, které umožňuje nastavit a provést nahrávání videa. Vzhled rozhraní pro analogové a digitální zdroje videa se poněkud liší.

ð Rozhraní režimu nahrávání

ð Proces nahrávání

ð Digitální nahrávání

ð Analogové nahrávání

ð Import videa z disku DVD

ð Import médií z externích zařízení

Nahrávání videa