Import médií z externích zařízení

Dialog Importovat média (Soubor Ø Importovat média ze zařízení) usnadňuje vyhledání statických obrazů a filmů uložených na pomocných zařízeních připojených do systému a zkopírování vybraných položek na místní pevný disk, kde jsou přístupné prostřednictvím Alba.

Pinnacle Studio image001 Import médií z externích zařízení

Výběr souborů k importu

Začněte zvolením zařízení z rozevíracího seznamu Zdroj. Aby se zařízení v seznamu objevilo, musí podporovat běžné rozhraní Mass Storage Device. Se zařízením vyžadujícím TWAIN nebo jiné protokoly je třeba pracovat pomocí příslušného softwaru jiné firmy.

Mezi zařízení, která často obsahují importovatelná média, patří:

·     externí optické diskové jednotky, pevné disky a paměti flash,

·     integrované jednotky videokamer nebo digitálních kamer libovolného z těchto typů.

Pomocí políček Zobrazit video a Zobrazit fotografie můžete určit druh médií, která chcete v seznamu zobrazit. Ve výchozím nastavení se zobrazují oba druhy.

Tlačítky Zobrazit lze vybrat jeden z následujících typů zobrazení:

·     Zobrazení Miniatury poskytuje miniaturizovaný obrázek každého souboru současně s jeho názvem a datem vytvoření. U videosouborů je na obrázku první rámeček.

·     Zobrazení Podrobnosti nezobrazuje miniatury, ale uvádí u názvů souborů další údaje, jako je velikost a délka. Klepnutím na záhlaví sloupce dat výpis seřadíte podle textu v tomto sloupci, dalším klepnutím se položky seřadí v opačném pořadí. Zvolené pořadí řazení funguje také pro zobrazení Miniatury.

Více souborů k importu můžete vybrat pomocí standardních příkazů myši nebo klávesnice pro systém Windows nebo také tlačítky Vybrat vše a Zrušit výběr.

Možnosti importu

Pokud byste chtěli, aby názvy všech importovaných souborů měly stejný kořen, zaškrtněte políčko Přejmenovat soubory a zadejte kořen do editovacího pole. Pokud zaškrtnete políčko Přejmenovat soubory, zadáte Pondělí a naimportujete několik souborů JPEG, budou se soubory jmenovat Pondělí 1.jpg, Pondělí 2.jpg atd.

Pinnacle Studio image002 Import médií z externích zařízení

Cílové složky pro importovaná videa a fotografie zvolte tlačítky pro procházení složek Pinnacle Studio 047 folder browser button Import médií z externích zařízení, která najdete v částech Umístění videa a Umístění fotografií.

Nakonec zahajte import klepnutím na tlačítko Importovat.

Import médií z externích zařízení