Hardware pro nahrávání

Aplikace Studio může nahrávat digitální a analogové video z následujících zdrojů v závislosti na hardwaru:

·     Digitální zařízení: Videokamera typu DV nebo Digital8 připojená k portu IEEE-1394 (FireWire). V aplikaci Studio Plus je navíc podporováno nahrávání ze zdrojů HDV.

·     Analogová zařízení: Videokamera nebo videorekordér s analogovými vstupy připojený k digitalizační kartě kompatibilní s rozhraním DirectShow nebo k externímu zařízení.

·     Analogová zařízení: Videokamera nebo webová kamera s rozhraním USB.

Společnost Pinnacle Systems nabízí úplnou řadu digitálních, analogových a kombinovaných digitalizačních karet a zařízení. Další informace získáte u prodejce nebo na webové stránce:

www.pinnaclesys.com

Výběr zařízení pro nahrávání:

1.      Klepněte na příkaz nabídky Nastavení Ø Zdroj videa.

Zobrazí se panel nastavení Zdroj videa.

2.      Vyberte v rozevíracích seznamech Video a Zvuk ve skupinovém rámečku Zdroj videa požadovaná zařízení a klepněte na tlačítko OK.

Pinnacle Studio image001 Hardware pro nahrávání

Standardní a širokoúhlé nahrávání

Aplikace Studio umožňuje nahrávat ve standardním (4:3) i širokoúhlém (16:9) poměru stran. Při použití digitálního hardwaru je formát snímků rozpoznán automaticky. V případě analogového zařízení můžete pomocí rozevíracího seznamu Poměr stran na panelu nastavení Zdroj videa vybrat formát, který odpovídá zdrojovému materiálu. Toto nastavení neumožňuje změnit jeden formát za jiný. Slouží pouze ke zobrazení správného poměru stran videa v aplikaci Studio.

Hardware pro nahrávání