Nahrávání krok za krokem

V této části naleznete podrobný popis procesu nahrávání. Pokyny se vztahují na digitální i analogové nahrávání a v případě potřeby jsou uvedeny rozdíly.

Další informace týkající se některých kroků naleznete v tématech Hardware pro nahrávání a Nastavení.

Nahrávání videa:

1.      Ověřte, zda je zařízení správně připojeno.

V případě digitálního nahrávání je nutné videokameru nebo videorekordér připojit k portu 1394 počítače.

V případě analogového nahrávání připojte zdrojové video ke kompozitnímu vstupu nebo vstupu S‑Video hardwaru pro nahrávání. Připojte zdrojový zvuk ke zvukovému vstupu hardwaru pro nahrávání, pokud je jím vybaven. V opačném případě připojte zvuk k linkovému vstupu zvukové karty počítače.

2.      Pokud jste ještě nepřepnuli do režimu nahrávání, klepněte na tlačítko Nahrávání. Zobrazí se rozhraní režimu nahrávání.

3.      Klepněte na požadované nastavení nahrávání na  Měřiči disku. Chcete-li provést podrobné nastavení, klepněte na Měřiči disku na tlačítko Nastavení, kterým otevřete panel nastavení Formát videa.

Pamatujte, že při nahrávání ve formátu DV je použito mnohem více místa na disku než u formátu MPEG. Máte-li v úmyslu zapsat dokončený film na disk (VCD, S-VCD nebo DVD), můžete místo formátu DV zvolit pro nahrávání formát MPEG.

V případě analogového nahrávání pamatujte, že čím vyšší nastavení kvality, tím větší soubor s nahraným videem.

4.      Klepněte tlačítko START na  Měřiči disku.

Zobrazí se dialogové okno Nahrávání.

5.      Zadejte název nového souboru s nahraným videem, nebo potvrďte výchozí název. Volitelně můžete také zadat mezní délku nahrávání.

6.      Pokud nahráváte z analogové videokamery nebo videorekordéru, spusťte přehrávání. Při nahrávání z digitálního zdroje tento krok není nutný, neboť aplikace Studio bude přehrávání řídit automaticky podle potřeby.

7.      V dialogovém okně Nahrávání klepněte na tlačítko START. Název tlačítka se změní na STOP.

Bude zahájeno nahrávání. V přehrávači se bude zobrazovat načítané digitalizované video, které je ukládáno na pevný disk (pokud jste na panelu nastavení Zdroj videa nezrušili zaškrtnutí políčka Náhled při nahrávání).

Aplikace Studio během nahrávání provádí automatickou detekci scén založenou na aktuálním nastavení na panelu nastavení Zdroje videa.

8.      Chcete-li nahrávání ve zvoleném okamžiku ukončit, klepněte na tlačítko STOP.

Dojde-li k zaplnění pevného disku nebo k dosažení maximální délky videa, aplikace Studio zastaví nahrávání automaticky.

Nahrávání krok za krokem