Rozhraní režimu nahrávání

Nástroje a ovládací prvky zobrazené v režimu nahrávání se liší v závislosti na tom, zda používáte digitální nebo analogový hardware pro nahrávání.

Digitální nahrávání

Jestliže používáte digitální zdroj videa, obrazovka režimu nahrávání bude vypadat takto:

Pinnacle Studio image001 Rozhraní režimu nahrávání

V albu, které se nachází v levé horní části obrazovky, jsou zobrazeny ikony představující nahrané videoscény. Pomocí přehrávače zobrazeného vpravo nahoře můžete sledovat vstupní video během hledání místa začátku nahrávání a sledovat samotné nahrávání. Hodnoty na přehrávači udávají přesnou délku nahraného videa a počet snímků ztracených během nahrávání (obvykle nula).

Ovladač videokamery, zobrazený vlevo dole, obsahuje displej s časovým kódem pásky a sadu tlačítek pro ovládání posunu umožňujících ovládat přehrávací zařízení. A konečně měřič disku vpravo dole zobrazuje zbývající volné místo na disku. Obsahuje také tlačítko START a tlačítka pro nastavení možností nahrávání.

Analogové nahrávání

Album a přehrávač jsou použity při analogovém i digitálním nahrávání, takže pokud nahráváte z analogového zdroje, horní polovina obrazovky je stejná jako při nahrávání z digitálních zdrojů a platí pro ni výše uvedený popis.

Dolní polovina obrazovky se však liší. Tentokrát je zobrazena druhá verze Měřiče disku se dvěma výsuvnými panely pro nastavení úrovní videa a zvuku během nahrávání.

Pinnacle Studio image002 Rozhraní režimu nahrávání

Digitální a analogové

Souhrnně řečeno, rozdíly mezi obrazovkami digitálního a analogového nahrávání odrážejí dva hlavní funkční rozdíly:

·     Digitální nahrávání umožňuje řídit posun pásky ve videokameře nebo videorekordéru pomocí Ovladače videokamery.

·     Analogové nahrávání umožňuje měnit úrovně zvuku a videa dynamicky během nahrávání

ð Měřič disku

ð Ovladač videokamery

Rozhraní režimu nahrávání