Měřič disku

Měřič disku zobrazuje číselně i graficky velikost dostupného místa na disku pro nahrávání. Uvádí rovněž přibližnou délku videa, které lze uložit. Tato hodnota závisí na dostupném místu a na nastavené kvalitě nahrávání. Nastavení kvality nahrávání můžete vybrat pomocí tlačítek předvoleb, která jsou na Měřiči disku zobrazena v případě některých nahrávacích zařízení, nebo zadáním vlastního nastavení. Další informace týkající se nastavení nahrávání naleznete v tématu Nastavení zdroje videa a Nastavení formátu videa.

Pinnacle Studio image001 Měřič disku

Měřič disku při nahrávání z digitálního zdroje (vlevo) a analogového zdroje (vpravo). Klepnutím na postranní ouška v analogové verzi můžete otevřít výsuvné panely pro nastavení úrovní videa a zvuku během nahrávání.

Proces nahrávání můžete spustit nebo ukončit stisknutím tlačítka START na Měřiči disku. Během nahrávání se název tlačítka změní na STOP.

Výchozí umístění pro uložení nahraného videa je v systémové složce nazvané Sdílené video.

Nastavení složky pro nahrávání: Chcete-li nahrané video uložit do jiné složky, klepněte na tlačítko složky souborů Pinnacle Studio 031 folder button Měřič disku. Zobrazí se dialogové okno Zvolte složku a jméno pro nahrávané video. Vybraná složka bude použita k uložení nahraného videa během této i příštích relací. Zadaný název souboru bude při dalším nahrávání nabídnut jako výchozí název souboru.

Měřič disku