Ovladač videokamery

Tento panel s tlačítky pro ovládání posunu je zobrazen v režimu nahrávání, pokud nahráváte z digitálního zdroje videa. (Analogová zařízení je nutné ovládat ručně.)

Pinnacle Studio image001 Ovladač videokamery

Ovladač videokamery a detail tlačítek pro ovládání posunu. V poli časového kódu nad ovládacími tlačítky se zobrazuje aktuální pozice zdrojové pásky a aktuální režim posunu videokamery.

Tlačítka pro ovládání posunu zleva doprava: Zastavit, Rychle vzad, Přehrát, Rychle vpřed a Pozastavit.

Pomocí tlačítek Snímek zpět a Snímek vpřed (druhý řádek) můžete přesně vyhledat požadovaný snímek. Tato dvě tlačítka jsou k dispozici, jen pokud je zařízení v režimu pauzy.

Ovladač videokamery