Nastavení

K dispozici jsou nastavení umožňující upravit různé aspekty aplikace Studio. Výchozí hodnoty byly zvoleny tak, aby vyhovovaly většině situací a hardwarových konfigurací. Můžete je však chtít upravit a přizpůsobit je svému stylu práce nebo specifické konfiguraci vybavení.

Nastavení aplikace Studio

Nastavení aplikace Studio jsou rozdělena do dvou dialogových oken s několika kartami.

Hlavní dialogové okno možností obsahuje čtyři karty, které popisují možnosti vztahující se k režimu Nahrávání a k režimu Editace. V tomto dialogovém okně můžete otevřít požadovanou kartu klepnutím na jeden z příkazů v první skupině nabídky Nastavení.

Pinnacle Studio image001 Nastavení

Dialogové okno možností tvorby filmů obsahuje tři karty pro každý ze tří typů médií: disk, soubor a páska. Chcete-li získat přístup k tomuto dialogovému oknu, vyberte jeden z příkazů v druhé skupině nabídky Nastavení.

Pinnacle Studio image002 Nastavení

Nastavení aplikace Studio se vztahují na současné i budoucí relace aplikace Studio. Není k dispozici možnost obnovení všech hodnot.

ð Nastavení Zdroj videa

ð Nastavení formátu videa

ð Nastavení projektu

ð Nastavení videa a zvuku

ð Nastavení vytvoření disku

ð Nastavení vytvoření souboru

ð Nastavení vytvoření souboru Real Media

ð Nastavení vytvoření Windows Media

ð Nastavení exportu na pásku

Nastavení