Nastavení exportu na pásku

Aplikace Studio automaticky rozpozná hardware, který jste nainstalovali, a odpovídajícím způsobem nakonfiguruje typ výstupu Export na pásku.

Pinnacle Studio image001 Nastavení exportu na pásku

Pokud přepisujete film na zařízení DV, můžete nastavit aplikaci Studio tak, aby zařízení automaticky spustila a zastavila (nemusíte to tedy dělat sami).

Automatické řízení přepisu:

1.      Klepněte na tlačítko Export videa v hlavním panelu nabídek.

V horní polovině obrazovky se zobrazí okno Export videa.

2.      Klepněte na kartu Páska.

3.      Klepněte na tlačítko Nastavení. Otevře se panel možností Export na pásku.

4.      Chcete-li povolit automatické ovládání, zaškrtněte políčko Automaticky spustit a zastavit nahrávání. Díky tomuto nastavení není nutné v kroku 6 ručně spouštět nahrávání.

U většiny zařízení DV existuje krátká prodleva mezi příjmem příkazu k nahrávání a skutečným zahájením této operace. V aplikaci Studio je tato prodleva označována prodleva před nahráváním. Pro jednotlivá zařízení se může lišit, a proto je třeba zjistit optimální hodnotu pro použité zařízení experimentálně.

5.      Klepněte na tlačítko OK.

6.      Klepněte na tlačítko Vytvořit.

Aplikace Studio provede renderování filmu a poté vás vyzve ke klepnutí na tlačítko Přehrát v přehrávači. Pokud jste nevybrali volbu Automaticky (krok 4), musíte před klepnutím na tlačítko Přehrát ručně spustit zařízení pro nahrávání; v opačném případě aplikace Studio odešle příkaz k nahrávání. Aplikace Studio odešle na výstup první snímek filmu (bez zvuku), a to po dobu zadanou jako prodleva před nahráváním. Poskytne tak zařízení čas k dosažení potřebné rychlosti pásku a zahájení nahrávání.

Rada: Pokud při přehrávání pásky zjistíte, že první část filmu není nahrána, měli byste zvýšit hodnotu nastavení Prodleva před nahráváním. Pokud však film začne nehybným prvním snímkem, měli byste naopak hodnotu tohoto nastavení snížit.

Rada: Chcete-li nahrávacímu zařízení v průběhu prodlevy před nahráváním odeslat černou obrazovku, umístěte do Videostopy těsně před začátek filmu prázdný titulek (prázdný titulek je černý). Chcete-li černou naopak nahrát na konci filmu, umístěte prázdný titulek do Videostopy bezprostředně za poslední snímek filmu.

Analogový výstup

Pokud přepisujete na analogové zařízení, může být k dispozici možnost výběru formátu Kompozitní nebo S-Video, pokud jsou podporovány hardwarem.

Pinnacle Studio image002 Nastavení exportu na pásku

Výstup na obrazovku

Jednou z možností v rozevíracím seznamu Video v oblasti Výstupní zařízení je VGA monitor. Použijete-li tuto možnost, bude dokončený projekt přehrán na monitoru, a nikoli na externím zařízení.

Nastavení exportu na pásku