Nastavení projektu

Tato nastavení jsou rozdělena do pěti oblastí, které jsou podrobněji popsány v následujících odstavcích. Hardwarová nastavení týkající se úprav naleznete na panelu Nastavení videa a zvuku.

Prostředí pro úpravy

Automaticky uložit a načíst projekty: Pokud je tato možnost zaškrtnuta, bude aplikace Studio během práce nepřetržitě aktualizovat uložený projekt, aniž byste museli provedené změny explicitně ukládat. Chcete-li raději načítání a ukládání sami sledovat, ponechejte tuto možnost nezaškrtnutou.

Zobrazit velké ikony v časové ose: Toto políčko zaškrtněte, chcete-li miniaturní snímky v pohledu Scénář v okně filmu zobrazit podrobněji.

Zobrazit prémiový obsah, Zobrazit prémiové funkce: Prémiový obsah a funkce umožňují snadné a pohodlné rozšíření aplikace Studio v případě, že potřebujete více prostředků nebo větší výkon k vylepšení svých filmů. Prémiový obsah zahrnuje doplňkové efekty, přechody, titulky, menu a zvukové efekty. Prémiové funkce zahrnují posuvník a lupu, chromatický klíč a další rozšířené možnosti.

Zaškrtněte tato políčka, pokud chcete, aby byly prémiové položky uvedeny v albu a na dalších vhodných místech v aplikaci Studio.

Obecně platí, že po klepnutí na prémiovou položku budete mít možnost ji okamžitě bez ukončení aplikace Studio koupit a nainstalovat, pokud máte k dispozici připojení k Internetu. Více informací naleznete v kapitole Rozšíření aplikace Studio.

Formát projektu

Ve výchozím nastavení má filmový projekt aplikace Studio stejný formát videa jako první klip, který do něj přidáte. Chcete-li u nových projektů používat jiný formát, klepněte na přepínač Pro nové projekty použít formát a z rozevíracího seznamu vyberte požadovaný formát.

Pinnacle Studio image001 Nastavení projektu

Základní délky

Tyto doby trvání jsou zobrazeny v sekundách a snímcích. Čítač sekund se zvýší o 1 vždy po 30 snímcích (NTSC) nebo po 25 snímcích (PAL).

Pinnacle Studio image002 Nastavení projektu

Tato tři nastavení určují výchozí dobu trvání přechodů, statických obrázků a změn hlasitosti přidaných do filmu. Délky lze v průběhu editace upravit na vlastní hodnoty. Výchozí hodnoty při instalaci jsou uvedeny na předchozím obrázku.

Při přidání menu disku

Pokud umístíte menu disku na časovou osu, aplikace Studio zobrazí dotaz, zda chcete z menu vytvořit propojení na kapitoly ke všem klipům, které za ním následují (přinejmenším do následujícího menu). Možnosti v tomto rozevíracím seznamu umožňují uživateli, aby se tomuto potvrzovacímu dialogovému oknu vyhnul. Můžete určit, že chcete kapitoly vytvořit vždy, že kapitoly nechcete vytvořit nikdy nebo že chcete, aby aplikace Studio vytvořila z nového menu propojení na příslušné kapitoly a rovněž návratová propojení do menu při ukončení jednotlivých kapitol. Poslední možnost, Dotázat se na vytvoření kapitol, obnovuje výchozí nastavení a zapíná použití potvrzovacího dialogového okna.

Pinnacle Studio image003 Nastavení projektu

Minimální délka kapitoly: Pokud vyberete automatické vytvoření odkazů na kapitoly aplikací Studio po přidání menu, sloučí se v případě potřeby více klipů do kapitol podle zadání minimální délky.

Složka pro dočasné soubory

Při úpravách a tvorbě výsledných projektů aplikace Studio často vytváří pomocné soubory. Všechny tyto soubory jsou ukládány do diskové složky, která je zde určena. Chcete-li změnit umístění pomocných souborů (zpravidla proto, že chcete na příslušném disku šetřit místo), klepněte na tlačítko složky.

Pinnacle Studio image004 Nastavení projektu

Odstranit: Toto tlačítko otevře dialogové okno Odstranit pomocné soubory, které umožňuje odstraněním souborů vytvořených během renderování projektu obnovit místo na pevném disku.

Nastavení projektu