Nastavení videa a zvuku

Pět oblastí na tomto panelu obsahuje možnosti nastavení hardwaru a prohlížení.

Náhled videa

Z důvodu hlavní role náhledu během interaktivních úprav videa poskytuje aplikace Studio řadu nastavení, která ovlivňují způsob fungování náhledu.

Pinnacle Studio image001 Nastavení videa a zvuku

Při zobrazení náhledu na monitoru počítače je výchozí náhled s rozlišením čtvrtiny snímku celkem dostačující. Pokud však máte na náhled náročné požadavky a zvláště pokud chcete k náhledu použít externí výstupní zařízení (výběrem v rozevíracím seznamu Externí), zaškrtněte políčko Zapnout náhled při plném rozlišení. U některých počítačů může při výběru této možnosti dojít ke znatelnému snížení výkonu.

Volba Povolit hardwarovou akceleraci využívá rozšířených funkcí grafické karty (je-li k dispozici). Tato položka by měla být zaškrtnuta, pokud nezpůsobuje během náhledu problémy se zobrazením.

Položka Zobrazit náhled s plným rozlišením v rozevíracím seznamu umožňuje určit způsob náhledu v aplikaci Studio po klepnutí na tlačítko Celá obrazovka v přehrávači. Dostupnost voleb v seznamu závisí na hardwaru používaném pro zobrazení.

V systému s jedním monitorem bude v případě náhledu na celou obrazovku (jinou než externí) použita stejná obrazovka jako pro vlastní rozhraní aplikace Studio. Jedná se o položku Hlavní monitor VGA. V tomto zvláštním případě začne přehrávání na celou obrazovku od aktuální pozice ve chvíli, kdy klepnete na tlačítko Celá obrazovka, a skončí na konci filmu nebo tehdy, když stisknete klávesu Esc.

Pinnacle Studio image002 Nastavení videa a zvuku

V případě počítačového systému se dvěma monitory použijete obvykle druhou obrazovku pro zobrazení v plné velikosti a hlavní obrazovku ponecháte pro zobrazení aplikace Studia. Zobrazení na druhém monitoru lze zcela ovládat pomocí tlačítka Celá obrazovka nezávisle na tom, zda je film přehráván nebo pozastaven.

Nejjednodušší volbou pro náhled na celou obrazovku je Druhý monitor VGA. V tomto režimu je náhled upraven tak, aby byla využita maximální možná velikost monitoru, aniž by byl přitom porušen poměr stran videa. Náhled v přehrávači na hlavní obrazovce zůstane prázdný za účelem úspory napájení. Je-li k dispozici druhý monitor, je tento režim doporučen pro většinu uživatelů.

Zbývající dvě volby jsou zvláštní režimy umožňující výstup na celou obrazovku jednoho z monitorů, přičemž v okně aplikace Studio je stále k dispozici normální náhled. Tyto režimy jsou nabízeny pouze v případě, že používáte některý z následujících typů videokaret s duálním výstupem:

·     ATI Radeon 9600 (nebo vyšší) s ovladačem zobrazení Catalyst™ verze 5.8 (minimum).

Chcete-li použít další režimy náhledu, je třeba před spuštěním aplikace Studio deaktivovat druhý monitor v dialogovém okně Zobrazení – vlastnosti (nebo v ovládacím centru aplikace Catalyst).

·     nVidia GeForce Fx5xxx nebo vyšší, nebo ekvivalentní kartu řady Quadro. Nejnižší verze ovladače jsou 81.85 (GeForce) a 81.64 (Quadro).

Před spuštěním aplikace Studio musí být druhý monitor aktivován jako rozšíření počítače se systémem Windows (nikoli v režimu Rozpětí nebo Klonování).

Aplikace Studio při spuštění kontroluje, zda jsou uvedené podmínky splněny. Pokud ano, jsou zpřístupněny ostatní volby.

Druhý monitor VGA, malý náhled na hlavním monitoru VGA: Tato volba přesahuje ostatní režimy zobrazení na celou obrazovku, protože změní konfiguraci zobrazení monitoru tak, aby přesně odpovídala specifikacím formátu snímku a obnovovací frekvence videa projektu. Pokud je formát projektu například 720 × 480 s obnovovací frekvencí NTSC 60 Hz, bude pro monitor použit tento režim s cílem dosáhnout co nejpřesnějšího náhledu. Zároveň bude na hlavní obrazovce zobrazeno obvyklé malé okno náhledu přehrávače.

Poznámka: I když máte správnou grafickou kartu, nemusí být požadovaný formát konkrétním monitorem podporován. Pokud je taková situace aplikací Studio rozpoznána, pokusí se použít poslední režim náhledu (viz další odstavec). Pokud se při vašem nastavení hardwaru projeví jakákoli nestabilita, důrazně doporučujeme návrat k některému ze základních režimů popsaných výše.

Druhý monitor VGA v nouzovém režimu, malý náhled: V tomto režimu je v aplikaci Studio použit nejvhodnější formát podporovaný monitorem, který nejvíce odpovídá formátu videa projektu. Není-li dostupný například formát snímku 720 × 480, použije aplikace Studio formát 800 × 600 a zarovná snímek na střed monitoru. Pokud monitor nepodporuje při určité velikosti obrazovky výstup 50 Hz (PAL), bude použito zobrazení s obnovovací frekvencí 60 Hz.

Nahrávání z mikrofonu

Mikrofon: Rozevírací seznam možností pro připojení mikrofonu k hardwaru.

Kanály, Vzorkování: Tato nastavení určují kvalitu zvuku. Obvyklé nastavení pro hlasové komentáře je 16 bitů, mono a frekvence 22,05 kHz.

Pinnacle Studio image003 Nastavení videa a zvuku

Renderování na pozadí

Renderování je proces generování videa pro záznam, ve kterém jsou použity přechody HFX, efekty nebo jiné funkce aplikace Studio náročné na výpočetní výkon. Dokud není takové video renderováno, nemusí se během náhledu zobrazit plynule se všemi podrobnostmi.

Aplikace Studio provádí skryté renderování, zatímco pracujete. Tato funkce je označována jako renderování na pozadí.

Pinnacle Studio image004 Nastavení videa a zvuku

Povolit renderování na pozadí: Nechcete-li renderování na pozadí používat, zaškrtnutí tohoto políčka zrušte. Je to vhodné provést u pomalejšího počítače, ve kterém náročné renderování zpomalovalo ostatní operace.

Nastavit kodek automaticky: Aplikace Studio určí, který kodek bude použit ke kódování renderovaného videa.

Použít kodek pro renderování na pozadí: Jestliže víte, že bude projekt nahrán na pásku DV, můžete volbou DV jako formátu pro renderování na pozadí zkrátit dobu renderování konečného filmu. Ze stejného důvodu obvykle vyberete MPEG jako kodek pro renderování filmů určených k zaznamenání na disk.

Další možnosti je třeba zváž
it, pokud plánujete zobrazování náhledu videa na externím zařízení (pouze aplikace Studio Plus). V takových případech může být nutné nastavit formát projektu a kodek pro renderování na pozadí tak, aby odpovídaly danému zařízení. Pokud zobrazujete náhled například na analogovém monitoru připojeném k videokameře DV, měli byste renderování na pozadí provést ve formátu DV.

Přehrávání prostorového zvuku

Chcete-li ověřit, zda zvukový systém počítače používaný k náhledu projektu aplikace Studio podporuje oddělený zvuk ve formátu 5.1, zaškrtněte  políčko Povolit oddělené přehrávání zvuku 5.1. Jestliže provádíte kontrolu prostorového zvuku v systému kompatibilním s technologií Pro Logic nebo ve stereofonním režimu, ponechejte toto políčko nezaškrtnuté.

Pinnacle Studio image005 Nastavení videa a zvuku

Jednotka CD (pro nahrávání zvukových souborů)

Jestliže jste v projektu použili hudbu z disku CD, převede aplikace Studio zvuková data digitálně z disku do počítače. Tento rozevírací seznam umožňuje vybrat, které zařízení CD má být pro nahrávání použito v případě, že je k dispozici více zařízení.

Pinnacle Studio image006 Nastavení videa a zvuku

Nastavení videa a zvuku