Nastavení vytvoření souboru Real Media

Panel možností Vytvoř soubor Real Media umožňuje upravit nastavení souborů Real Media. Tyto soubory umožňují konfigurovat vytváření souborů, které lze přehrávat pomocí oblíbeného přehrávače RealNetworks® RealPlayer® (je k dispozici zdarma ke stažení na adrese www.real.com).

Pinnacle Studio image001 Nastavení vytvoření souboru Real Media

Název, Autor, Práva: Tato tři pole slouží k identifikaci filmů Real Video a jsou zakódována tak, že je běžný divák nevidí.

Klíčová slova: Toto pole může obsahovat až 256 znaků a umožňuje zakódovat do jednotlivých filmů klíčová slova. Zpravidla slouží k identifikaci filmu pro internetové vyhledávací stroje.

Kvalita obrazu: Tyto možnosti umožňují najít správné vyvážení mezi kvalitou obrazu a frekvencí snímků.

·     Žádné video: Je-li vybrána tato položka, bude výstupní soubor obsahovat pouze zvuk.

·     Normální obraz: Tato možnost je doporučena pro klipy se smíšeným obsahem jako vhodná kombinace pohybu videa a čistoty obrazu.

·     Vyhlazené video: Tato možnost je doporučena pro klipy obsahující omezené akce, jako jsou například zprávy nebo rozhovory, aby byl zlepšen celkový pohyb videa.

·     Ostrý obraz: Tato možnost je doporučena pro velmi pohyblivé klipy ke zvýraznění celkové čistoty obrazu.

·     Prezentace: Video se zobrazuje jako posloupnost statických fotografií. Tato možnost poskytuje nejvyšší celkovou čistotu obrazu.

Kvalita zvuku: Tento rozevírací seznam umožňuje zvolit charakteristiky zvukové stopy. Aplikace Studio tyto informace využívá k výběru nejlepší komprese zvuku pro soubory Real Media. Každá následující položka poskytuje vyšší kvalitu zvuku a větší velikost konečného souboru.

·     Žádný zvuk: Je-li vybrána tato položka, bude výstupní soubor obsahovat pouze obraz.

·     Pouze hlas: Tato volba přináší odpovídající kvalitu mluveného slova v klipech bez hudby.

·     Hlas s hudbou na pozadí: Tato volba je určena pro situace, kdy je na pozadí přehrávána hudba, ale mluvený hlas je dominantní.

·     Hudba: Tato volba slouží pro monofonní stopu v níž hraje neustále hudba.

·     Stereo hudba: Tato volba slouží pro stereofonní hudební stopu.

Web server: Možnost RealServer umožňuje vytvořit film, který lze proudově přehrávat ze serveru RealNetworks RealServer. RealServer podporuje speciální funkci, která umožňuje detekovat rychlost připojení modemu diváka a upraví na jejím základě přenosovou rychlost. Tato možnost umožňuje vybrat až sedm datových toků Typu připojení. Protože se velikost souboru a tím i doba nahrávání zvyšuje s každým přidaným datovým tokem, vyberte pouze ty typy připojení, o nichž se domníváte, že jsou skutečně potřeba.

Chcete-li možnost RealServer využít, musí mít poskytovatel připojení, který je hostitelem vaší webové stránky, nainstalován software RealServer. Pokud si nejste jisti, obraťte se na poskytovatele připojení se žádostí o potvrzení, nebo použijte standardní možnost HTTP, která umožňuje optimalizovat přehrávání pro právě jednu z možností Typu připojení.

Poznámka: Server GeoCities poskytuje servery RealServer svým uživatelům.

Typ připojení: Tato možnost určuje rychlost připojení modemu cílového diváka. Čím nižší je rychlost, tím nižší je kvalita videa. Chcete-li divákům umožnit sledování videa při nahrávání, měli byste vybrat takový typ připojení, který jsou jejich modemy schopny zpracovat.

Při výběru typu připojení vlastně určujete maximální šířku pásma datového proudu RealMedia. Šířka pásma, která je měřena v kilobitech za sekundu (kb/s), představuje množství dat, které lze v daném časovém rozpětí odeslat prostřednictvím Internetu nebo síťového připojení. Standardní modemy (ty, které používají běžné telefonní linky) jsou klasifikovány na základě šířky pásma, které jsou schopny zpracovat. Běžné hodnoty jsou 28,8 a 56 kb/s.

Kromě těchto standardních připojení můžete nahrávat klipy pro rychlosti připojení 100 kb/s, 200 kb/s a vyšší. Tyto vyšší šířky pásma jsou vhodné pro diváky používající podnikové sítě LAN (Local Area Network), kabelové modemy nebo modemy DSL (Digital Subscriber Line).

Nastavení vytvoření souboru Real Media