Nastavení Zdroj videa

Nezapomeňte, že veškeré změny provedené na této kartě ovlivní všechna budoucí nahrávání. Chcete-li konfigurovat pouze jednu relaci nahrávání, nezapomeňte před zahájením další relace obnovit původní hodnoty.

Nastavení jsou seskupena do tří oblastí: Zdroj videa, Detekce scén při nahrávání a Přenosová rychlost.

Zdroj videa

Aplikace Studio detekuje, jaký nahrávací hardware jste v systému nainstalovali, jak pro video, tak pro zvuk. Máte-li v libovolné kategorii k dispozici více než jedno dostupné nahrávací zařízení, vyberte to, které chcete použít pro aktuální relaci nahrávání.

Pinnacle Studio image001 Nastavení Zdroj videa

Video: Zařízení uvedená v tomto seznamu mohou zahrnovat jak digitální vybavení připojené prostřednictvím kabelu IEEE-1394, tak různé typy analogových zdrojů videa (Studio DC10plus, televizní karty, kamery připojené prostřednictvím rozhraní USB atd.). Provedený výběr určuje dostupnost některých dalších nastavení Zdroje videa a celé řady nastavení na kartě Formát videa.

Zvuk: Výběr zvukových zařízení je omezen zvoleným videozařízením. U většiny analogových zařízení můžete například vybrat libovolný vstup ze zvukové karty. Konfigurace počítače určuje, který vstup byste měli použít.

TV norma: Zvolte normu, která je kompatibilní s vaším nahrávacím zařízením a s obrazovkou televizoru nebo videa (NTSC nebo PAL). NTSC je norma používaná v Severní Americe a v Japonsku. PAL je norma používaná ve většině ostatních zemí. U některých nahrávacích zařízení je k dispozici i další možnost: norma SECAM, která se používá v Rusku, ve Francii a v některých dalších zemích. Pokud jste aplikaci Studio zakoupili v Severní Americe, je trvale nastavena možnost NTSC.

Vstup VCR: Tato volba, která je dostupná u některých analogových nahrávacích zařízení, má za účel pomoci vyřešit nestabilitu videa, k níž může dojít v případě, že je používáno zastaralé zařízení pro přehrávání (obvykle videorekordér) nebo opotřebená videopáska. Pokud je políčko zaškrtnuto, bude nahrávání odolnější vůči problémům se synchronizací A/V v příchozím signálu.

Náhled při nahrávání: Tato možnost určuje, zda bude v průběhu nahrávání v přehrávači zobrazen náhled příchozího videa. Vzhledem k tomu, že vytváření náhledu vyžaduje velký podíl času procesoru, může zobrazení náhledu u některých systémů způsobit vynechávání snímků. Tuto možnost vypněte pouze v případě, že máte potíže s vynechanými snímky.

Poměr stran: V tomto rozevíracím seznamu lze vybrat, zda zdroj videa pro budoucí analogové nahrávání má být interpretován jako běžný (4:3) nebo širokoúhlý (16:9) formát.

Detekce scén při nahrávání

Jednotlivé možnosti detekce scén jsou podrobně popsány zde. Aktuální dostupnost jednotlivých možností závisí na použitém nahrávacím zařízení: některá zařízení nepodporují všechny režimy.

Pinnacle Studio image002 Nastavení Zdroj videa

První možnost, Automatická detekce podle času, je k dispozici pouze v případě, že nahráváte ze zdroje DV.

Videokamera DV nenahrává pouze obrázky a zvuk, ale také datum, čas a různá nastavení expozice kamery (podrobné informace naleznete v dokumentaci k videokameře). Pro tyto informace je používán termín datový kód. Jsou přenášeny prostřednictvím linky IEEE-1394 současně s videem a zvukem.

Ve výchozím nastavení aplikace Studio využívá informace o datovém kódu k určení, kde začíná nová scéna. První snímek každé nové scény je pak použit jako ikona pro zobrazení v albu.

Datový kód nefunguje, pokud páska:

·     obsahuje jednu nebo více prázdných (nenahraných) částí,

·     je vzhledem k poškození nebo elektrickému šumu nečitelná,

·     byla nahrána, aniž by byl nastaven čas nebo datum videokamery,

·     je kopií jiné pásky,

·     byla natočena pomocí videokamery 8mm nebo Hi8 a nyní je přehrávána ve videokameře Digital8.

Použijete-li poslední možnost, Bez detekce scén, bude nová scéna vytvořena vždy, když stisknete klávesu [Mezerník].

Nastavení Zdroj videa