Inverze

Efekt Inverze nepřevrátí zobrazení vzhůru nohama, jak by bylo možné vyvodit z názvu. Převráceny budou hodnoty barev snímku, nikoli snímek samotný: každý pixel bude zobrazen znovu v komplementární intenzitě světla nebo barvě, čímž je výsledný obraz ihned rozpoznatelný, jeho barvy jsou však změněny.

Tento efekt používá barevný model YCrCb, který má jeden kanál pro luminanci (údaje o jasu) a dva kanály pro chrominanci (údaje o barvě). Model YCrCb je často používán v aplikacích pro digitální video.

 Pinnacle Studio 169 invert demo Inverze

Původní obrázek (vlevo nahoře) a sedm barevných verzí, kterých lze dosáhnout pomocí efektu Inverze.

Inverze