Přesvětlení čočky

Tento efekt simuluje přesvětlení, které můžete pozorovat, když přímé jasné světlo vytváří přeexponované oblasti v obrazu videa.

Můžete nastavit orientaci, velikost a typ hlavního světla. První z níže uvedených možností umožňuje odebrat světlo, přičemž jsou současně generovány vedlejší efekty – paprsky a odrazy.

Pinnacle Studio 165 lens flare types Přesvětlení čočky

Osm možností položky Typ.

Přesvětlení čočky