Rozmazání

Přidáním rozmazání do videa docílíte podobného výsledku jako při rozostřeném natáčení. Efekt Rozmazání aplikace Studio umožňuje použít různou intenzitu rozmazání ve vodorovném a svislém směru, a to na celém snímku nebo v jeho libovolné pravoúhlé oblasti. Můžete snadno rozmazat jen vybranou část obrazu, například tvář osoby, což je efekt známý z televizních zpráv.

Rozmazání