Náhled a renderování

Během práce s nástrojem Obrazové efekty, vybírání efektů a nastavování parametrů se v Přehrávači zobrazuje dynamicky aktualizovaný náhled aktuálního snímku filmu. Pokud pracujete s efekty, které se v průběhu klipu mění (například efekt Kapka vody), náhled jediného snímku nemusí být dostačující.

V takových případech bude nutné klip přehrát, abyste viděli celý výsledek použitého efektu.

Vzhledem k tomu, že mnoho efektů vyžaduje náročný výpočet, zcela plynulý a podrobný náhled celého klipu nebude ve většině případů k dispozici ihned. Při každém přidání nebo odebrání efektu či změně nastavení provede aplikace Studio na pozadí renderování klipu (opakovaný výpočet jeho výsledného vzhledu) bez přerušení práce.  V průběhu renderování na pozadí je na časovém měřítku nad klipem zobrazen barevný pruh.

Renderování na pozadí je volitelné. Můžete je podle potřeby vypnout na panelu nastavení Nastavení projektu (Nastavení Ø Nastavení projektu).

Náhled a renderování