Práce se seznamem efektů

Každý videoklip nebo obrazový klip v projektu můžete upravit pomocí jednoho nebo více obrazových efektů. Efekty jsou použity na originální obraz postupně v pořadí, ve kterém jsou uvedeny v nástroji Obrazové efekty.

Pinnacle Studio image001 Práce se seznamem efektů

Pomocí zaškrtávacích políček vedle názvů efektů můžete jednotlivé efekty povolit nebo zakázat bez nutnosti odebrání ze seznamu (což by vedlo ke ztrátě nastavených parametrů). Například efekt Rychlost na předchozím obrázku je zakázán, zatímco zbývající dva efekty zůstávají aktivní.

Přidání a odstranění efektů

Pinnacle Studio image002 Práce se seznamem efektůChcete-li přidat efekt do seznamu efektů aktuálního klipu, klepněte na tlačítko Přidat nový efekt, kterým v pravé části okna nástroje otevřete prohlížeč efektů.

Klepnutím na položku v seznamu prohlížeče Kategorie zobrazíte názvy jednotlivých efektů v dané kategorii. Vyberte požadovaný efekt a přidejte jej klepnutím na tlačítko OK.

Pinnacle Studio 139 effect trashcan button Práce se seznamem efektůChcete-li odebrat právě vybraný efekt ze seznamu, klepněte na tlačítko Odstranit efekt (popelnice).

Pinnacle Studio image004 Práce se seznamem efektů

Prohlížeč nástroje Obrazové efekty je otevřen na stránce Studio Plus RTFX, která obsahuje další sadu efektů pro aplikaci Studio Plus. Další uvedené balíčky obsahují prémiové efekty, které je třeba zakoupit samostatně. Poslední kategorie Více efektů otevře stránku na webu aplikace Pinnacle, kde jsou k dispozici další prémiové efekty.

Prémiové obrazové a zvukové efekty lze stejně jako jiný zamknutý obsah aplikace Studio volně používat, ve videozáznamu se však při přehrávání těchto efektů zobrazí vodoznak. Chcete-li efekt použít ve finálním videozáznamu, můžete zakoupit aktivační klíč, aniž byste opustili aplikaci Studio. Více informací o zakoupení prémiového obsahu aplikace Studio, včetně zamknutých obrazových a zvukových efektů, naleznete v kapitole Rozšíření aplikace Studio.

Změna pořadí efektů

Pinnacle Studio 140 effects up down buttons Práce se seznamem efektůCelkový výsledek použití více efektů na stejný klip se může lišit v závislosti na pořadí, ve kterém jsou efekty použity. Pomocí tlačítek se šipkami nahoru a dolů zobrazených napravo od seznamu efektů můžete řídit polohu efektů v posloupnosti zpracování. Tlačítka se vztahují na právě vybraný efekt.

Práce se seznamem efektů