Zobrazení okna Film

Okno Film poskytuje tři různá zobrazení projektu: Časová osa, Klipy a Seznam klipů. Požadované zobrazení můžete vybrat klepnutím na tlačítko pro výběr zobrazení v pravém horním rohu okna Film.

ð Zobrazení klipů

ð Zobrazení časové osy

ð Textové zobrazení

Zobrazení okna Film