Zobrazení klipů

Pinnacle Studio 089 storyboard view button Zobrazení klipůV pohledu Scénář je přehledně znázorněno pořadí videoscén a přechodů. Film je schematicky znázorněn pomocí ikon s miniaturami. Pomocí zaškrtávacího políčka Zobrazit velké ikony v časové ose na panelu nastavení Nastavení projektu můžete zvolit, zda chcete pracovat s velkými nebo malými miniaturami.

Zobrazení klipů