Používání aplikace Studio

Proces vytváření filmů v aplikaci Studio se skládá ze tří kroků:

1. Nahrávání: Proveďte import zdrojového videomateriálu (takzvaného nezpracovaného záznamu) na pevný disk počítače. Jako zdroj lze použít analogovou videokazetu (8 mm, VHS atd.), digitální videokazetu (HDV, DV, Digital8) nebo živé video z videokamery či webové kamery.

Úplný popis režimu nahrávání naleznete v tématu  Nahrávání videa.

Dostupnost: Záznam HDV je podporována pouze v aplikaci Studio Plus.

2. Editace: Uspořádání videomateriálu libovolným způsobem změnou pořadí scén a vystřižením nežádoucích záznamů. Můžete přidat obrazové prvky, například přechody, titulky a grafiku, a doprovodný zvuk, například zvukové efekty a hudbu na pozadí. Při vytváření disků DVD a VCD lze doplnit interaktivní menu, pomocí kterého mohou diváci sledovat pasáže podle vlastního výběru.

Režim editace představuje oblast aplikace Studio, ve které budete pracovat nejvíce. Podrobnější informace naleznete v tématu Režim editace.

3. Export videa: Po dokončení projektu vygenerujte video ve zvoleném formátu a na požadované medium: kazetu, VCD, S‑VCD, DVD, AVI MPEG, RealVideo nebo Windows Media.

Další informace týkající se režimu exportu videa naleznete v části Vytváření filmu.

Nastavení režimu

Klepnutím na některé ze tří tlačítek režimu, která se nacházejí v levé horní části okna aplikace Studio, vyberte požadovanou fázi procesu tvorby filmu.

Pinnacle Studio image001 Používání aplikace Studio

Pokud přepnete režimy, obrazovka aplikace Studio se změní a zobrazí se ovládací prvky potřebné k práci v novém režimu.

ð Tlačítka Zpět, Vpřed, Nápověda, Podpora a Premium

ð Nastavení možností

ð Režim editace

Používání aplikace Studio