Ovládací prvky přehrávání

V závislosti na zvoleném režimu přehrávání poskytuje přehrávač jednu ze dvou sad ovládacích prvků přehrávání.

Budete-li film přehrávat jako běžné video, budete používat standardní ovládací prvky přehrávání. Pokud film používá navigaci v menu disku, můžete jej pomocí ovládacích prvků přehrávání v režimu DVD přehrát jako disk s interaktivními nabídkami na obrazovce. Obě skupiny ovládacích prvků jsou popsány níže.

Pinnacle Studio 013 full screen button Ovládací prvky přehráváníTlačítko náhledu v režimu celé obrazovky: Stisknutím tohoto tlačítka, umístěného těsně nad pravým horním rohem okna náhledu, přepnete do náhledu v režimu celé obrazovky. Toto tlačítko je k dispozici v obou režimech přehrávání. V systému s jedním monitorem bude režim celé obrazovky ukončen po skončení filmu. Můžete jej také zrušit poklepáním na obrazovku nebo stisknutím klávesy Esc. Nastavení pro systémy s více monitory nadjete v části Nastavení Náhledu videa na panelu Nastavení zvuku a videa.

Nastavení Náhledu videa na panelu nastavení Nastavení videa a zvuku umožňují zobrazit náhled celé obrazovky na sekundárním monitoru systému, je-li k dispozici. V aplikaci Studio Plus můžete náhled podle potřeby zároveň odeslat do externího zařízení.

Standardní ovládací prvky přehrávání

Pomocí těchto tlačítek můžete řídit přehrávání v přehrávači.

Pinnacle Studio 014 player buttons ?play pause Ovládací prvky přehráváníPřehrát / Pozastavit: Stisknutím tlačítka Přehrát spustíte náhled filmu od aktuální pozice. Po spuštění přehrávání se tlačítko Přehrát změní na tlačítko Pozastavit. Pokud přehrávání pozastavíte, zůstane vybrána scéna alba nebo klip okna Film, ve kterém bylo přehrávání pozastaveno. Přehrávání můžete také spustit nebo zastavit pomocí klávesy [Mezerník].

Pinnacle Studio 014 player buttons   start Ovládací prvky přehráváníJdi na začátek: Toto tlačítko pozastaví přehrávání a přejde na první snímek zobrazeného videa.

Pinnacle Studio 014 player buttons ?ff rewind Ovládací prvky přehráváníRychle vpřed, Rychle zpět: Pomocí těchto tlačítek můžete zobrazit náhled filmu dvojnásobnou, čtyřnásobnou nebo desetinásobnou rychlostí v obou směrech. Můžete tak rychle vyhledat konkrétní úsek videa, se kterým chcete pracovat. Násobky rychlosti můžete přepínat opakovaným klepnutím na tlačítka.

Pinnacle Studio 015 player buttons   loop Ovládací prvky přehráváníSmyčka: Klepnutím na toto tlačítko budou opakovaně přehrávány klipy, které jsou právě vybrány v okně Film. Tato funkce je zvláště vhodná pro výběr a úpravy přidaných zvláštních efektů a přechodů. Opakované přehrávání lze zastavit klepnutím na libovolné tlačítko přehrávání. Tlačítko smyčky bude během používání smyčky svítit. Opakované přehrávání je zachováno, i když přepnete rychlost přehrávání.

Pinnacle Studio 015 player buttons   jog Ovládací prvky přehráváníTlačítka krokování: Pomocí těchto dvou tlačítek lze obvykle posouvat video o jeden snímek vpřed nebo vzad. Pokud nechcete video posouvat po snímcích, ale po sekundách, minutách nebo hodinách, vyberte odpovídající pole na časovém kódu (viz obrázek) a upravte jej pomocí tlačítek krokování.

Jezdec přehrávače

Pomocí jezdce přehrávače můžete rychle posunout nahrané video nebo editovaný film libovolným směrem. Poloha jezdce odpovídá pozici aktuálního snímku v souboru nahraného videa (nejen v aktuální scéně) nebo v editovaném filmu (nejen v aktuálním klipu). Panel jezdce tak vždy představuje celou délku zobrazeného obsahu.

Pinnacle Studio 015 player scrubber Ovládací prvky přehrávání

Současně s posouváním jezdce se v okně náhledu zobrazuje aktuální snímek. Pokud jste v okně Film aktivovali tlačítko Zvuk při zrychleném přehrávání, uslyšíte během posouvání jezdce také útržky zvuku filmu.

Schopnost náhledu zobrazovat aktuální snímek podle polohy jezdce závisí na rychlosti počítače. Budete-li jezdcem přehrávače pohybovat pomalu, zobrazení náhledu se bude měnit plynule. Jestliže rychlost pohybu jezdce zvýšíte, náhled bude některé snímky přeskakovat. Okamžik, kdy k tomu dojde, závisí na hardwaru. Plynulost náhledu rovněž klesá s rostoucí celkovou délkou materiálu, který pomocí jezdce prohlížíte.

Časový kód

Pinnacle Studio image008 Ovládací prvky přehráváníČasový kód zobrazuje aktuální polohu přehrávání v hodinách, minutách, sekundách a snímcích. Údaj časového kódu můžete měnit přímo a vybrat tak přesný snímek, který chcete zobrazit nebo od kterého chcete spustit přehrávání. Klepněte na číslo, které chcete změnit, a zadejte novou hodnotu. Na další pole přejdete novým klepnutím nebo použitím šipky vlevo nebo vpravo.

Hodnotu vybraného pole můžete také upravit pomocí tlačítek krokování vedle časového kódu a šipek nahoru a dolů.

Jezdec celkové hlasitosti

Pinnacle Studio 016 player volume slider Ovládací prvky přehrávání

Tento ovládací prvek umožňuje nastavit celkovou hlasitost zvuku během přehrávání náhledu. Jeho funkce odpovídá změně celkové hlasitosti zvukové karty pomocí systémového nástroje Hlasitost. Není však ovlivněna hlasitost výsledného filmu, který aplikace Studio vytvoří v režimu exportu videa.

Pomocí malé ikony reproduktoru v pravé části tohoto ovládacího prvku lze během přehrávání veškerý zvuk ztlumit.

Ovládací prvky přehrávání v rež
imu DVD

Pinnacle Studio 017 player dvd controls Ovládací prvky přehráváníK těmto ovládacím prvkům patří čtyři standardní tlačítka posunu, která byla popsána výše (Přehrát/Pozastavit, Rychle vzad, Rychle vpřed, Jdi na začátek), a Ovladač přehrávače DVD, který je popsán zde.

Ovládací prvky přehrávání