Přechody

Přechod je animovaný efekt, který usnadňuje nebo zdůrazňuje změnu jednoho klipu na druhý. K běžným typům přechodů patří stmívání, stírání a prolnutí. Další typy jsou méně obvyklé a mohou dokonce využívat vyspělou trojrozměrnou grafiku.

Přechody jsou uloženy v samostatné části alba. Chcete-li použít přechod, přetáhněte jej z alba do okna Film vedle libovolného videoklipu, tématického klipu nebo statického obrazu.  (Také máte možnost použít přechody přímo u zvukových klipů.

Pinnacle Studio 196 series of transitions Přechody

Posloupnost přechodů (ikony mezi videoklipy) v zobrazení Klipy.

V zobrazení časové osy můžete přechod přetáhnout do hlavní videostopy, překryvné stopy nebo do stopy titulků. Ve videostopě přechod představuje spojení mezi dvěma celoobrazovkovými klipy (nebo mezi jedním klipem a černou obrazovkou, má-li přechod pouze jednoho souseda, například na začátku filmu). V překryvné stopě a ve stopě titulků překlenuje přechod dva sousední klipy (nebo jeden klip a průhlednost).

Pinnacle Studio 196 transition stages diagram Přechody

Schéma: Pět snímků znázorňujících průběh dvousekundového přechodu úhlopříčného stírání.

Má-li přechod trvat dvě sekundy (což je výchozí délka přechodu po instalaci aplikace Studio), přehrávání druhého klipu začne dvě sekundy před dokončením prvního klipu. Na začátku je viditelný pouze první klip a na konci druhý klip zcela nahradí první. Průběh vlastního přechodu, kdy první klip postupně mizí a objevuje se druhý, závisí na typu přechodu. Vzhledem k tomu, že videoklipy se překrývají, je celková délka obou klipů zkrácena o délku přechodu.

Pinnacle Studio 197 transition stages example Přechody

Na tomto obrázku je stejný přechod jako v předchozím příkladu, nyní však s použitím skutečného videa. Pro názornost byla hranice přechodu ve třech prostředních snímcích zvýrazněna bílou barvou. Během přechodu se oba klipy stále přehrávají.

ð Typy přechodů a jejich použití

ð Náhled přechodů ve filmu

ð Zvukové přechody

ð Příkaz Doplnit přechody

ð Trimování přechodů

Přechody