Příkaz Doplnit přechody

Tato funkce aplikace Studio je vhodná zejména k vytvoření rychlé prezentace ze sady statických obrazů nebo videoprezentace složené ze sady krátkých klipů. Taková prezentace je zajímavější, pokud každou dvojici klipů spojíte přechodem. Příkaz Doplnit přechody představuje snadný a rychlý způsob, jak toho docílit.

Začněte se sadou klipů na časové ose a potom mezi první dva klipy přidejte přechod požadovaného typu.

Pinnacle Studio 204 ripple transitions 1 Příkaz Doplnit přechody

Nyní vyberte všechny klipy kromě prvního, klepněte na kterýkoli z nich pravým tlačítkem myši a vyberte v místní nabídce příkaz Doplnit přechody.

Pinnacle Studio image002 Příkaz Doplnit přechody

Aplikace Studio vloží duplikát původního přechodu mezi všechny dvojice vybraných klipů.

Pinnacle Studio 204 ripple transitions 3 Příkaz Doplnit přechody

Příkaz Doplnit přechody