Trimování přechodů

Přestože přechody nejsou skutečné klipy, práce s nimi v editačním prostředí aplikace Studio probíhá velmi podobně. Stejně jako klipy i přechody můžete trimovat přímo na časové ose okna Film nebo pomocí nástroje Vlastnosti klipu.

Popis prvního způsobu získáte klepnutím zde. Maximální přípustná délka přechodu je o jeden snímek kratší než délka kratšího ze sousedních klipů.

ð Trimování pomocí nástroje Vlastnosti klipu

Trimování přechodů