Zvukové přechody

Videoklipy v okně Film obvykle používají synchronní zvuk. Není-li použit žádný přechod, video i zvuk přejdou z jednoho klipu do druhého střihem. Pokud je mezi dva klipy umístěn přechod, dojde k prolnutí zvuku (zvukový ekvivalent přechodu prolnutí).

Jedinou výjimkou z tohoto pravidla je přechod stmívání, při kterém je zvuk plynule ztišen a potom znovu zesílen.

Pinnacle Studio 203 transition audio fades Zvukové přechodyNormální přechody způsobí prolnutí zvuku (nalevo). Při použití přechodu stmívání (napravo) je zvuk plynule ztišen a potom plynule zesílen spolu s videem.

Zvukové přechody