Řešení potíží

Než začnete řešit potíže, věnujte nějaký čas kontrole instalace hardwaru a softwaru.

Aktualizujte software: Doporučujeme nainstalovat nejnovější aktualizace operačního systému pro Windows XP a Windows Vista. Tyto aktualizace můžete stáhnout na adrese:

windowsupdate.microsoft.com/default.htm

Klepnutím na příkaz Nápověda Ø Softwarové aktualizace se přesvědčte, zda máte nainstalovanou nejnovější verzi aplikace Studio. Aplikace Studio použije ke zjištění možných aplikací Internet.

Kontrola hardwaru: Přesvědčte se, zda veškerý nainstalovaný hardware funguje správně s nejnovějšími ovladači a není ve Správci zařízení systému Windows označen jako problémový (viz dále). Pokud jsou jakákoli zařízení označena, měli byste problém vyřešit před zahájením instalace.

Získání nejnovějších ovladačů: Velmi také doporučujeme instalaci nejnovějších ovladačů zvukové a grafické karty. V průběhu spuštění ověřuje software Studio, zda grafická a zvuková karta podporují technologii DirectX.

Otevření Správce zařízení

Správce zařízení systému Windows XP a Windows Vista, který umožňuje konfiguraci systémového hardwaru, hraje při odstraňování potíží významnou roli.

Prvním krokem při přístupu ke Správci zařízení je klepnutí pravým tlačítkem myši na ikonu Tento počítač a následné klepnutí na příkaz Vlastnosti v kontextové nabídce. Otevře se dialogové okno Systém – vlastnosti. V systému Windows XP je tlačítko Správce zařízení k dispozici na kartě Hardware, v systému Windows Vista se nachází na levém bočním panelu.

Přesvědčte se, že veškerý instalovaný hardware správně funguje, že jsou nainstalovány nejnovější ovladače a že žádné zařízení není ve Správci zařízení označeno příznakem se žlutým vykřičníkem oznamujícím chybový stav. V případě, že se vyskytnou potíže s ovladačem, které nedokážete sami vyřešit, kontaktujte výrobce zařízení nebo svého dodavatele počítače a požádejte je o pomoc.

ð Technická podpora online

ð Nejčastěji řešené problémy

Řešení potíží