Nejčastěji řešené problémy

Následující odkazy směřují na témata vytvořená na základě některých nejčastěji využívaných článků v online znalostní databázi společnosti Pinnacle. Text v této kapitole je obvykle méně podrobný, než text, který je k dispozici on-line. Úplný text, který je k dispozici pro každou ID odpovědi, získáte v online znalostní databázi.

ð Chyby nebo havárie při instalaci

ð Aplikace Studio havaruje v režimu Editace

ð V režimu Nahrávání se zobrazuje chyba „Videozařízení nenalezeno“.

ð Při nahrávání se zobrazuje chyba „Nebyl zjištěn vstupní signál“.

ð Aplikace Studio se zablokuje při renderování

ð Aplikace Studio se zablokuje při spuštění nebo se nespustí

ð Během exportu videa se zobrazí chyba „Vytvoření disku se nezdařilo“.

ð Disky DVD vytvořené aplikací Studio nelze přehrát nebo se zdají být prázdné.

ð V okně Náhled při nahrávání se zobrazuje video ve špatné kvalitě nebo se nezobrazuje žádné video.

Nejčastěji řešené problémy