Aplikace Studio se zablokuje při renderování

ID odpovědi 6386

U tohoto typu problémů aplikace Studio přestane pracovat při renderování (což je příprava videa pro výstup v režimu Export videa). Chcete-li najít řešení těchto potíží, určete, který z typů selhání uvedených níže nejlépe odpovídá zjištěným symptomům, a pak přejděte k odpovídajícím krokům:

·     Případ 1: Renderování se zastaví okamžitě po zahájení.

·     Případ 2: Renderování se v rámci projektu zastaví náhodně. Pokud se o renderování pokusíte několikrát, nezastaví se obvykle na tomtéž místě.

·     Případ 3: Renderování se zastaví vždy na stejném místě bez ohledu na to, kolikrát se o renderování pokusíte.

Případ 1: Renderování se zastaví okamžitě

Pokud k zablokování dojde okamžitě po klepnutí na tlačítko Vytvořit, jsou v systému problémy s konfigurací. Pokuste se renderovat dodané demonstrační video. Pokud se tato operace nezdaří, je potvrzeno, že se jedná o problém systému, vzhledem k tomu, že jsme v průběhu našeho testování nebyli schopni u demonstračního videa tuto chybu reprodukovat.

Možná řešení:

·     Odinstalujte a opakovaně nainstalujte aplikaci Studio.

·     Odinstalujte ostatní software, který může být v konfliktu s aplikací Studio (ostatní software pro editaci videa, ostatní videokodeky atd.).

·     Zkuste v aplikaci Studio provést renderování do jiného typu souboru nebo typu disku. Zkuste vytvořit soubory ve formátu MPEG 1 a MPEG 2 nebo soubor AVI ve formátu DV. Můžete vytvořit disky VCD a DVD? Znalost funkčních a nefunkčních postupů může být zásadní při identifikaci a řešení problému.

·     Přesvědčte se, zda jsou nainstalovány všechny dostupné aktualizace Service Pack systému Windows.

·     Nainstalujte systém Windows sám přes sebe (to znamená, aniž byste jej nejprve odinstalovali). V systému Windows XP je pro tento postup používán termín Oprava.

Případ 2: Renderování se zastaví náhodně

Pokud se renderování zastavuje náhodně, a to i v rámci téhož projektu, může být selhání způsobeno zpracování úloh na pozadí, řízením spotřeby nebo potíží s teplotou počítače.

Možná řešení:

·     Zkontrolujte, zda pevný disk neobsahuje chyby  a proveďte jeho defragmentaci.

·     Ukončete všechny úlohy na pozadí, jako jsou antivirové programy, indexační programy jednotek či faxmodemy.

·     Vypněte řízení spotřeby.

·     Nainstalujte do počítače dodatečné ventilátory.

Případ 3: Renderování se vždy zastaví na stejném místě

Pokud se renderování v rámci určitého projektu vždy zastaví na stejném místě, zkontrolujte, zda ke stejným potížím dochází i u ostatních projektů. Pokud ne, je možné, že je problémový projekt poškozen. Pokud ano, pokuste se určit společný faktor.

Nalezení řešení u tohoto typu potíží je mnohem jednodušší, jste-li schopni identifikovat určitou položku projektu, která zastavení renderování způsobuje. Odebrání této položky nebo její oříznutí může umožnit dokončení renderování, i když v některých případech se může stát, že se chyba projeví na jiném místě projektu.

Další možná řešení a obcházení problémů:

·     Prohlédněte si, zda klipy v projektu neobsahují poškozené videosnímky. Takové snímky se mohou zobrazovat jako šedé, černé, hranaté či zkreslené. Pokud takový snímek naleznete, ořízněte klip tak, aby tento snímek neobsahoval. Můžete se rovněž pokusit záznam znovu nahrát.

·     Proveďte defragmentaci pevného disku.

·     Zkontrolujte, zda je na pevném disku, který používáte pro video, k dispozici dostatek volného místa (nejlépe desítky gigabajtů). Renderování může využívat velké množství paměti a pokud není k dispozici dostatek místa, může být přerušeno.

·     Máte-li k dispozici samostatnou diskovou jednotku pro nahrávání, nezapomeňte na tuto jednotku přesunout složku pro dočasné soubory.

·     Zkopírujte klipy z místa, u kterého došlo k zastavení renderování, a vložte je do nového projektu. Dále zahrňte zhruba 15 až 30 sekund na obou stranách chyby. Zkuste tento výřez renderovat do souboru AVI a pokud renderování proběhne úspěšně, nahraďte tímto souborem problémovou sekci původní
ho projektu.

·     Vytváříte-li disk DVD nebo jiný typ optického disku, odeberte z projektu všechna menu a poté proveďte renderování projektu do souboru AVI. Pokud se tento postup podaří, vytvořte nový projekt, proveďte import souboru AVI a přidejte požadovaná menu. Renderování bude nyní spotřebovávat méně prostředků, což zvětšuje pravděpodobnost úspěchu.

Aplikace Studio se zablokuje při renderování